Vi trenger alltid flere gode folk 

Kristin%203%20comp

Bjørnson Organisasjonspsykologene er en betrodd og langsiktig samarbeidspartner for utvikling av organisasjoner, ledere og medarbeidere i privat næringsliv og offentlig virksomhet. Selskapet ble startet i 2001 med mål om å gjøre psykologi relevant og lønnsomt for arbeidslivet.

Resultatet har blitt et av Norges ledende private fagmiljø innen ledelse og organisasjonspsykologi. I 20 år har vi levert tjenester for 230 millioner tuftet på spesialistkompetansen til våre dyktige konsulenter og deres engasjement for å utgjøre en viktig forskjell for våre kunder. 

Bjørnson har en sterk kompetanseprofil, med psykologspesialiser innen klinisk eller organisasjonspsykologi, samt ansatte med mastergrad eller PhD innen ledelse, organisasjon eller organisasjonspsykologi. Vi har et etablert kvalitetssystem og er kvalifisert leverandør i både Achilles og EPIM. 

Våre kjerneverdier er fagkunnskap, engasjement, lønnsomhet og tillit. Vi er opptatt av å utvikle et lærende tankesett og investerer betydelig og systematisk i egen organisasjon. Kompetanseutviklingen kommer ansatte og kunder til gode, fordi det gjør selskapet mer robust og i stand til å håndtere stadig mer krevende oppdrag.  
Vi erfarer høy tillit i markedet. At vi blir valgt og gjenvalgt av markedsledende kunder, på tvers av bransjer. Kundene gir tilbakemeldinger om at det gir høy merverdi å samarbeide med Bjørnson, og rapporterer i snitt en kundetilfredshet på 5,5 av 6. Vår unike og tydelige profil - med spisskompetanse innen organisasjonspsykologi og tydelige profil på endring, omstilling og atferdsendring har høy relevans for de utfordringer virksomheter i dag står overfor.

 

Vil du være med å bygge folk og bygge business?


Bjørnson er alltid på utkikk etter forretningsorienterte seniorkonsulenter med formell kompetanse som psykologspesialist, PhD eller med mastergrad som kan vise til erfaring og gode resultater fra utvikling, salg og leveranse av tjenester innen lederutvikling, teamutvikling, arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling. Din oppgave vil være å skape vekst for våre kunder og bidra i utviklingen av Bjørnson.


Er du opptatt av ledelse og dyktig på å utvikle både ledere og organisasjonene de jobber i? Liker du å spille andre god? Syns du Bjørnson virker som en spennende arbeidsgiver? Da er du velkommen til å ta uforpliktende kontakt med daglig leder Ingrid Ottesen, 918 22 256.   

 
For mer informasjon om Bjørnson, les aktuell artikkel og om oss.

Building People 
Builds Business