Bjørnsonkonferansen

Bjørnsonkonferansen er Bjørnsons årlige konferanse for toppledere om ledelse! Konferansen har som målsetting å presentere spennende og aktuelle perspektiver på ledelse og organisasjon og være en attraktiv møteplass for toppledere i privat næringsliv og offentlig virksomhet.

I oktober 2012 gikk den første Bjørnsonkonferansen - Hvordan leder de beste? av stabelen. Konferansen har vært et fast årlig arrangement, senest høsten 2018 med over 130 toppledere på deltakerlisten for Bjørnsonkonferansen - Ledelse som gir resultater! 

Bjørnsonkonferansen er for toppledere. Det er et lukket arrangement for personlig inviterte. Er du i målgruppen og ønsker å delta, kan du melde din interesse ved å kontakte oss.

Neste Bjørnsonkonferanse blir i mars 2020, dato kommer. 
 
BJØRNSONS INSPIRASJONSPRIS
Bjørnsons Inspriasjonspris for ledere deles ut i forbindelse med Bjørnsonkonferansen. Prisen tildeles en person som tror på og arbeider etter prinsippet om at det å bygge mennesker, bygger forretning. Kandidaten viser forståelse for viktigheten av en sterk humankapital, ser sammenhengen mellom arbeidsglede og prestasjon og investerer i mennesker, organisasjon, teknologi og ledelse.  

Sjur Svaboe ble tildelt Bjørnsons inspirasjonspris for ledere for 2017. Svaboe, som er styreformann i Biolink Group og mannen bak blant annet Medpalett og Medox, har unike egenskaper som leder og forretningsutvikler, het det i begrunnelsen da daglig leder i Bjørnson Organisasjonspsykologene, Ingrid Ottesen, delte ut prisen.

Bjørnson mener Svaboe representerer ferdigheter og holdninger mange av dagens ledere kan lære mye av. En av hans viktigste egenskaper er evnen til å være leder samt forretningsutvikler, en kombinasjon som vil bli stadig viktigere. Les mer om tildelingen til Sjur Svaboe