Sertifisering i Jung Type Index – Bedre relasjoner gir økte prestasjoner!

JTI profilanalyse og typeforståelse gir grunnleggende og praktisk innsikt i preferanser, hva en person foretrekker å gjøre når personen kan velge fritt. Kurset gir deltakerne verdifull innsikt i egne og andres styrker og utviklings områder.
Dato og tid: mandag 2. mars - 09:00
Lengde: 2 + 2 dager Kurs 1: Del 1: 02.og 03. mars `20 Del 2: 27. og 28.april `20
JTI profilanalyse og typeforståelse gir grunnleggende og praktisk innsikt i preferanser, hva en person fortrekker å gjøre når personen kan velge fritt. Kurset gir økt innsikt i å forstå styrker og utviklingsområder i egen og andres rolle.

JTI er nyttig for å identifisere lederstil, forbedre teamsamarbeid og kommunikasjon, fremme lederutvikling og løse konflikter.

Bjørnson Organisasjonspsykologene tilbyr sertifisering i den Veritas godkjente JTI-analysen Jung Type Index (JTI). Sertifiseringskurset gjennomføres over 2 + 2 dager med prosjektoppgaver i mellomperiodene. Kurset avsluttes med eksamen. 

Målgruppe: Ledere, HR direktører, HR rådgivere, interne/eksterne konsulenter, prosjekt- og teamledere.

Varighet: 4 dager

Kursdatoer 2019:
Kurs 2:
Del 1: 23. og 24. september 2019
Del 2: 25. og 26. november 2019

Kursdatoer 2020:
Kurs 1 
Del 1: 02. og 03. mars 2020
Del 2: 27. og 28. april 2020

Kurs 2 
Del 1: 24. og 25. august 2020
Del 2: 21. og 22. september 2020


Kursleder: Øivind Bjørnson, psykologspesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi
Kurssted: Bjørnson Organisasjonspsykologene, Stokkamyrveien 13, 4313 Sandnes
Litteratur: JTI manual v/Thor Ødegård
Pris: NOK 18 000 pr deltaker inkl. mva.

Påmelding: firma(a)bjornson.no

Påmeldingsfrist: når kurset er fulltegnet.

Kursavgift inkluderer:
 • 2 + 2 kursdager
 • 2 JTI hefter
 • Kursmanual
 • 10 JTI tester og typeforståelser
 • Tilgang til online JTI portal med nyttig informasjon
 • Lunsjbuffet begge kursdager, kaffe og frukt

Innhold sertifiseringskurs:
 • Grunnleggende informasjon om Testmetodikk, statistiske nøkkeltall, etikk
 • Bakgrunn for testen - Hvorfor JTI?
 • Grundig innsikt i JTI. Forståelse for hvordan forskjellige typer opererer i praksis
 • Trening i å anvende typeindikatoren
 • Bruksområder - innsikt i JTI'ens mange anvendelsesområder
 • Trening i tilbakemelding av testresultat
 • Bruk av ulike læringsressurser og hjelpeverktøy

Bedriftsinterne kurs: Kan gjennomføres på forespørsel. Ta kontakt