Den nødvendige samtalen

Tydelig på sak. Myk på person.
Kommunikasjon%20A%20og%20B
«Ved å gripe fatt i problemstillinger tidlig holder du deg til sak og du havner ikke i fellen der du problematiserer personen. Samtaleverktøyet KNOPP gir en god oppskrift på hvordan du skal gjøre det, og vi som bedrift får en felles metode som vi ønsker at alle ledere skal kunne benytte seg av.»

SpareBank1 SR–Bank


Lederens viktigste oppgave? 

Tydelig på sak. Myk på person. Dette er kjernen i kurset «Den nødvendige samtalen». En av lederens viktigste oppgaver er å legge til rette for læring og bevegelse når medarbeidere står fast. Ledere bruker 59-80% av tiden på å kommunisere (Kaufmann 2009). Leders evne til å få til en god dialog i slike situasjoner er avgjørende. Evnen til å kommunisere klokt handler om å underbygge egne meninger samtidig som en utforsker samtalepartnerens perspektiv. Denne evnen reduseres betydelig når vi kjenner oss rammet følelsesmessig, er under press eller er i en konfliktfylt relasjon.

Kurset vil gjøre deg bedre kjent med dine talenter som leder samt du får innføring og trening i det praktiske samtaleverktøyet KNOPP. Svensk-norsk arbeidslivsforskning viser at 35% av langtidssykmeldte oppgir dårlig ledelse, konflikt, mobbing og omstilling som årsaker til sykefraværet (Rolf Rønning, Høgskolen i Lillehammer 2013).

Et krevende marked med store krav til omstilling øker stresset, og kommunikasjonen mellom leder og ansatt lider gjerne under dette. Ledere må tåle å stille tydelige krav, og samtidig ha gode prosesser der enkeltmennesket ivaretas.

 
« Stavanger kommune har i løpet av det siste året benyttet seg av Bjørnsons kurs «Den nødvendige samtalen» for alle barnehagestyrerne i Stavangerbarnehagen. Kurset har blitt svært godt mottatt av deltakerne våre. De opplever kurset relevant for egen lederutøvelse, og med tydelig faglig forankring og gode visuelle modeller gir kurset deltakerne bedre kjennskap til egne utfordringer, ressurser og økt handlingskompetanse i de nødvendige samtalene. Ikke minst oppleves det nyttig med kombinasjonen av teori og praktisk trening gjennom relevante case. Psykologene fra  Bjørnson Organisasjonspsykologene har svært god formidlingsevne og kurset kan anbefales for alle ledere! 
Anne Abrahamsen, Rådgiver, Oppvekst og Levekår, Stavanger kommune Kursinnhold
  • Vi er alle best på å gjøre det vi er vant til.  Det er viktig å være klar over sine ulike talenter og bruke de bevisst. Like viktig er det å vite hva som kan være overslaget når du overforbruker disse. Kurset vil gjøre deg bedre kjent med dine talenter som leder.
  • Innføring og trening i det praktiske samtaleverktøyet  - KNOPP.
  • Lederkurset er praktisk rettet med konkrete verktøy som er lette å ta i bruk.

Kursholdere

Ane Lien Johnsen er psykologspesialist, faglig leder og partner i Bjørnson. Hun er en erfaren, inspirerende og engasjert foredragsholder. Ane har lang fartstid innen konflikthåndtering, stressmestring, lederutvikling og –veiledning fra privat næringsliv. Som leder i offentlig helsevesen, gjennom utstrakt samarbeid med barnehager og andre deler av kommunale tjenester kjenner hun også spesielt godt til utfordringsbildet i offentlig sektor.

Cecilie Byholt Endresen er organisasjonspsykolog i Bjørnson  og spesielt opptatt av hvordan en kan skape prestasjoner selv under sterkt press. Både  gjennom egen erfaring som idrettsutøver og sin interesse for  idrettspsykologi, har hun mye erfaring med hvordan vi påvirkes av  stress, og hva som må til for at vi skal klare å «holde hodet kaldt». Dette er ferdigheter som kan oppøves.  


Kursdetaljer
Målgruppe: ledere i privat og offentlig virksomhet 
Bedriftsinternt 1-DAGS KURS, maks. 12 deltakere.

Kontakt oss for mer informasjon