ANBEFALTE INNLEGG
Sikre deg JTI sertifisering med Øivind Bjørnson og Thor Ødegård!
Kultursjef i Risa Gruppen fikk Bjørnsons inspirasjonspris 2018!
Rigg for vekst
Ta ut ditt lederpotensiale! Sertifiser deg i prestasjonsmotivasjon
#Metoo: - Snakk sammen på arbeidsplassen

Klare forventninger gir trygge medarbeidere

Er du leder, er du kanskje en av dem som synes det er vanskelig å legge jobben fra deg når arbeidsdagen er over. Flyter arbeidet over i privatlivet, kan du lett oppleve stress og konflikter. Mange har det nettopp slik, forteller Gunnar Schaefer, sr. konsulent og ny partner i Bjørnson Organisasjonspsykologene.
gunnars
Av Morten Helliesen

I tiden framover møter du Bjørnsons dyktige fagfolk. Gunnar er førstemann ut.

-På Bjørnsons websider forteller du at du er opptatt av å bidra til bærekraftig liv og ledelse. Hva er bærekraft for deg?
-For meg handler det først og fremst om likevekt mellom jobb og privatliv. I tidligere tider hadde folk ofte et enkelt forhold til jobben i den forstand at det viktigste var at den ga inntekt og bidro til å forsørge seg selv og familien. I dag er mange mye mer direkte engasjert i det de arbeider med. Det å ha en spennende og interessant stilling, blir ofte en livsstil. Det er positivt, samtidig som det kan gi utfordringer. Skillet mellom jobb og privatliv blir mer uklart, og mange føler at forventningene fra begge hold er vanskelig å møte. En slik situasjon kan ofte resultere i stress eller konflikter. Det igjen kan gå ut over trivsel på jobb, og det kan være vanskelig å være tilstede hjemme når arbeidsdagen er over. Ingen, verken familie eller arbeidsgiver, har noe igjen for en slik situasjon. Har du det ikke godt hjemme, har du det heller ikke godt på jobb, og vice versa. Derfor er det viktig å finne den gylne middelvei.  

-Hvordan kan ledere bidra til at ansatte finner denne balansen?
-Ved å sørge for å ha en god relasjon til medarbeiderne, og ikke minst ved �� være klare på forventninger. Min erfaring er at mange arbeidstakere savner trygghet for at den jobben de gjør, faktisk er god nok. Blir en usikker, er det lett å miste mestringsfølelsen. På den måten kan jobben forbruke mer energi enn den gir. For det store flertall er frykten for ikke å gjøre en god nok jobb ubegrunnet. Derfor er det viktig at ledere er flinke til å følge opp og gi tilbakemelding. Særlig viktig er det i disse tider, hvor store deler av næringslivet er i omstilling.

-Hvordan bidrar Bjørnson til bærekraftig ledelse og verdiskaping ute hos kundene?  
-Vi hjelper ledere til å bli enda dyktigere i jobben sin. Ved siden av at de kommuniserer klart og direkte, er det viktig at de selv er gode rollemodeller. Det betyr blant annet at de tilstreber en så god balanse mellom jobb og privatliv som det de ønsker ansatte skal ha. At de er ryddige, er i forkant – i det hele tatt bidrar til stabilitet og forutsigbarhet i organisasjonen. På det mellommenneskelige planet er det viktig at en leder viser interesse for hvordan medarbeidere har det, ikke bare hvordan de gjør det. ”Building people builds business”, sier vi i Bjørnson. Og det er akkurat det det handler om, også når det gjelder verdiskaping. Bygger vi mennesker, bygger vi verdier. 

-Av partnere og kolleger i Bjørnson beskrives du som kvalitetsbevisst, grundig, faglig sterk og med mye humor?
-Jo, takk for gode ord. Jeg blir nok lett veldig engasjert i relasjon og dialog med andre. Det å observere mennesker og forstå hvordan de fungerer både individuelt og i team, er spennende. Som konsulent er det også mitt ansvar å gi klare tilbakemeldinger og gode råd. En forutsetning for å kunne gjøre det, er å være godt forberedt, kjenne kunden og organisasjonen og engasjere seg tungt i prosessen. Humor og glimt i øyet er selvsagt alltid viktig å ha med seg.

-Du er småbarnspappa til to gutter på 2 og 5 år. Hvordan sikrer du selv balanse mellom jobb og familie?
-I likhet med andre foreldre opplever jeg jo at det tidvis kan være krevende. Sammen med min kone Charlotta finner jeg likevel løsninger på det meste. En god dialog hjemme er en forutsetning for å ha overskudd til å være tilstede både her og der.

-Hva er en god dag på jobb for din del?
-Det må være en dag med gode møter med kunder som gir oss nye utfordringer. Og da sammen med mine dyktige kolleger.

-Du valgte Bjørnson som arbeidsgiver for noe over fem år siden. Som partner tar du nå et større ansvar for utviklingen av selskapet. Hva er bakgrunnen for at du ønsket mer ansvar? 
-Jeg er stolt over å jobbe i Bjørnson, og mener jeg har mye å bidra med sammen med dyktige kolleger. Samlet sett har vi et faglig fundament og en tyngde som gir et godt grunnlag for å skape resultater sammen med kundene våre. Utgangspunktet mitt for å gå fra det offentlige helsevesenet og over i det private, var ønsket om å bruke psykologfaget for å skape verdier i små og store organisasjoner. Å se at det skjer i praksis, motiverer meg sterkt.

-Hva ser du som Bjørnsons viktigste bidrag til kundene?
-Som nevnt er vi opptatt av å bidra til god ledelse, det vil si at han eller hun gjør en best mulig jobb. Ofte handler det om et godt forhold til de folkene man har rundt seg. Det igjen gir grunnlag for trivsel. Igjen: Folk som har det bra, gjør det bra.

-Ditt beste ledertips?
-Ha en tett og god relasjon til kolleger og medarbeidere. Vis at du bryr deg. Anerkjenn, vær tydelig i kommunikasjonen og gi klare tilbakemeldinger. Og ikke skygg unna det som er vanskelig.
 
Gunnar Schaefer
Sr. konsulent og partner i Bjørnson. 
15 års erfaring som psykolog, konsulent og nå også partner i Bjørnson. En erfaren konsulent for grupper, samt dyktig på å formidle og involvere deltakere i prosess og refleksjon. Jobber med lederutvikling, teamutvikling, lederveiledning, konflikthåndtering og arbeidsmiljø.

Gunnar er spesialist i klinisk psykologi, og i ferd med å fullføre spesialisering i organisasjonspsykologi. Han ble uteksaminert ved Universitetet i Bergen i juni 2001. Før han begynte i Bjørnson i 2011, arbeidet han i en årrekke som klinisk psykolog innen psykisk helsevern.

 

RELEVANT

AKTUELT

JTI%20%C3%98ivind
Sikre deg JTI sertifisering med Øivind Bjørnson og Thor Ødegård!
JTI profilanalyse og typeforståelse gir grunnleggende og praktisk innsikt i preferanser, hva en person foretrekker å gjøre når personen kan velge fritt.

AKTUELT

ALT%203%20io%20br%20%C3%B8b
Kultursjef i Risa Gruppen fikk Bjørnsons inspirasjonspris 2018!
-”I Risa spiser vi pizza, ikke biff. For i Risa så deler vi»! Sa Bjørn Risa i sitt innlegg på Bjørnsonkonferansen. En halvtime brukte han på å gå gjennom «70 år med Risa - på godt og vondt!" 80 lysark på 30 minutter. En spennende historie levert i et forrykende tempo, av en kultursjef med engasjement og glimt i øye.

AKTUELT

Ingrid_191
Rigg for vekst
Bedrifter som investerer i utvikling av ledere og ansatte blir attraktive for flinke folk. Organisasjoner med god læringsevne er bedre rustet til å gripe forretningsmuligheter i nedgang og oppgang.

AKTUELT

ane%20lien%2003%20pa%CC%8A%20stranda
Ta ut ditt lederpotensiale! Sertifiser deg i prestasjonsmotivasjon
På nyåret kjører vi i gang et spennende initiativ for å bygge et faglig nettverk rundt prestasjonsmotivasjon. I første omgang inviterer Bjørnson til det første norske sertifiseringskurset Achievement Motivation Inventory (AMI). Et svært spennende og nyttig verktøy for seleksjon og utvikling. AMI gir økt innsikt i hva som motiverer medarbeidere og ledere til gode prestasjoner over tid.

AKTUELT

Ane%20alt_%202%20(nr_13)
#Metoo: - Snakk sammen på arbeidsplassen
I kjølvannet av #metoo er seksuell trakassering kommet på dagsorden. Psykologspesialist og faglig leder i Bjørnson Organisasjonspsykologene, Ane Johnsen Lien, oppfordrer til en diskusjon om hvordan man ønsker arbeidsplassen skal være. Når det fremkommer opplevelse av seksuell trakassering i arbeidsmiljøundersøkelser, så betyr ikke det at intensjonen har vært å trakassere noen. Men det innebærer å reise et rødt flagg, og at dette er noe man må se på og snakke om.

AKTUELT

Cecilie%20Thorsen_Politilederen
Varsling – et lederansvar
Hvorfor kan varslingssaker ramme så hardt? Hvorfor er noen «størst» på varsling? Hvor viktig er lederens rolle i varslingssaker? Dette var spørsmålene psykologspesialist Cecilie Thorsen stilte i begynnelsen av sitt innlegg på politilederkonferansen på Gardermoen i mai. Og vi tok en prat i etterkant for å få utdypet noen av punktene og for å få et bredere perspektiv på varslingsproblematikken fra et annerledes ståsted.

AKTUELT

FELT%203
Prestasjonsmotivasjon!
AMI gir økt innsikt i hva som motiverer medarbeidere og ledere til gode prestasjoner over tid. Kunnskap om motivasjonsdrivere som får den enkelte til å prestere på sitt beste er viktig for å kunne utøve målstyrt prestasjonsledelse og oppnå en bærekraftig prestasjonskultur.

AKTUELT

enquete
Viktige perspektiver på det digitale skiftet
Ny teknologi og fokus på digitale løsninger stiller store krav til ledelse. Skal lederne klare utfordringene, må de tenke og arbeide på nye måter, både internt i bedriften og utad. Det var blant konklusjonene under Bjørnsonkonferansen 2017.

AKTUELT

Bj%C3%B8rnsons%20Lederpris_pressemelding%20
Bjørnsons Lederpris 2017
Sjur Svaboe har fått Bjørnsons Lederpris for 2017. Svaboe, som er styreformann i Biolink Group og mannen bak blant annet Medpalett og Medox, har unike egenskaper som leder og forretningsutvikler, het det i begrunnelsen da daglig leder i Bjørnson Organisasjonspsykologene, Ingrid Ottesen, delte ut prisen.

AKTUELT

Aktuelt%20BK2017
Alt klart for Bjørnsonkonferansen
Deltakere og foredragsholdere er klare for Bjørnsonkonferansen 2017 som går av stabelen onsdag 15. november. Arrangementet har toppledere som målgruppe og årets tema er ledelse i det digitale skiftet.

AKTUELT

connect%20vekst%20aktuelt%20juli
Skal bedriften lykkes, må mennesker og kultur fungere
Kampen om kundene og markedsandelene er tøff. Vinnerne er bedrifter som henger med på innovasjon og utvikling, og som tar steget inn i en mer digital arbeidsdag. Skal du ha suksess må du imidlertid ha fokus på en av de viktigste driverne bak vekst og utvikling - menneskene i organisasjonen.

AKTUELT

Aktuelt%20H%C3%85
Gode ledere gir gode barnehager
Ikke noe er viktigere for oss enn ungene våre. Å legge grunnlaget for et godt liv, begynner allerede i barnehagen. Det vet barnehagesjef Hildegunn Sørfonn Husveg i Hå kommune. Sammen med dyktige medarbeidere og med Bjørnson Organisasjonspsykologene på laget, sørger hun for at de yngste har det godt.

AKTUELT

gunnars
Klare forventninger gir trygge medarbeidere
Er du leder, er du kanskje en av dem som synes det er vanskelig å legge jobben fra deg når arbeidsdagen er over. Flyter arbeidet over i privatlivet, kan du lett oppleve stress og konflikter. Mange har det nettopp slik, forteller Gunnar Schaefer, sr. konsulent og ny partner i Bjørnson Organisasjonspsykologene.

AKTUELT

lederraad
Lederne opptatt av tydelige mål og gode relasjoner
Felles identitet i organisasjonen er viktigere enn noen gang. Å stå sammen bidrar til å styrke motivasjonen hos medarbeiderne. Det var en av konklusjonene under det såkalte Lederrådet i forbindelse med Bjørnsonkonferansen 2016.

AKTUELT

erikdale
Kruse Smith topper pallen med bransjens dyktigste folk
Lederne går foran når nye mål skal nås. Det er strategien i Kruse Smith som både vil sikre og styrke posisjonen som entreprenør. Samarbeidet med Bjørnson er en viktig del av satsingen.

AKTUELT

IMG_2534
Slik løser du konflikten
For mange av oss er det noe av det vanskeligste vi kan oppleve. En konflikt er krevende, enten den oppstår på jobb eller i andre sammenhenger. Den stjeler energi, kan sette dype spor og er ødeleggende. Ta grep snarest mulig, anbefaler Ane Johnsen Lien, psykologspesialist og faglig leder i Bjørnson.

AKTUELT

gjesdal_ny
En kommune i vekst trenger ledere som leverer
Ordfører Frode Fjeldsbø (til venstre) og rådmann Knut Underbakke utgjør et sterkt lederteam i Gjesdal.

Gjesdal er en kommune i utvikling. Det handler om smart bruk av energi og teknologi, en effektiv kommuneadministrasjon, engasjerte innbyggere og sterk identitet. Kort sagt alt det som skaper et godt sted å bo og arbeide. Kommunen er en del av regionens Smart City-satsing, og har store ambisjoner for framtiden!

AKTUELT

FullSizeRender
Det er nå vi trenger ledere som stiller krav og tar tak
Det er tøffe tider i arbeidslivet. I Rogaland alene er over 10.000 personer arbeidsledige. Det som for få år siden var et stramt arbeidsmarked hvor medarbeiderne nærmest kunne velge og vrake i tilbud, er tørket inn til et marked som trolig aldri når samme, gamle høyder igjen. Den kanskje viktigste suksessfaktoren for at det likevel kan skje, er god ledelse. Nå er tiden inne for å satse enda mer på lederutvikling i Rogalandsbedriftene.

AKTUELT

IO%20web%20slide%20NY_191
Søkelys på ledelse i omstilling under ONS
Knapt noen gang har utfordringene innen olje og gass vært større enn i dag. Vekslende oljepris og fokus på kostnader kombinert med viktigheten av fortsatt nyskaping, stiller store krav til næringen. Bedrifter som investerer i ledelse, står bedre rustet til å møte omstillingen.
Rogaleder
Bjørnson står bak Rogaleder, en undersøkelse som er gjennomført siden 2009 med 125 deltakende bedrifter og cirka 5000 medarbeidere.

Økt kunnskap gir innsikt i hvordan vi styrker ledelse som konkurransefortrinn
Denne siden bruker informasjonskapsler for funksjonalitet på siden og for anonym statistikk. Les mer om informasjonskapsler og personvern i vår personvernerklæring.
4000 23 43  |  firma(a)bjornson.no  |  Facebook  |  LinkedIn  |   Stokkamyrveien 13, 4313 Sandnes  |  Personvern
Stokkamyrveien 13
4313 Sandnes