team 2

Teamutvikling

Ved teamutvikling er målsettingen å realisere teamets potensiale for videre vekst, utvikling og økte prestasjoner.

Teamutvikling er skreddersydd til den enkelte kundes spesifikke situasjon. I en innledende fase er vi opptatt av å kartlegge teamets formål, oppgaver, funksjoner, kompetanse, sammensetting og rammebetingelser. Basert på dette gjennomfører vi en teamanalyse hvor vi klargjør utviklingsbehov.

Grunnleggende i teamutvikling er å klargjøre målsetting, roller/ansvar, rutiner og relasjon. Dernest er det viktig å bruke tid til å trene på identifiserte utviklingstiltak. I hele fasen er vi opptatt av å skape motivasjon for endring. Dette gjøres ved å jobbe med å etablere team-medarbeiderskap og fokusere på lederens ansvar for å lede og utvikle teamet. Teamdeltakernes forskjellighet betraktes hele tiden som en kilde til videre vekst og utvikling. 
 
En vellykket teamutvikling er karakterisert ved at alle deltakere føler seg trygge på å dele egne erfaringer, gi og ta i mot tilbakemeldinger på atferd knyttet til egen rolle i organisasjonen, samt at de har et bevisst ønske om og vilje til å bidra til egen og andres utvikling. Våre konsulenter er psykologer og har god erfaring med å fasilitere gode gruppeprosesser der samspillet mellom individ og gruppe ivaretas.
Stokkamyrveien 13, N-4313 Sandnes  |  Telefon: +47 4000 23 43  |  Faks: +47 51 96 11 81  |  E-post: firma@bjornson.no     fb  linkedin