psyk senter

Bjørnson psykologsenter

Bjørnson Psykologsenter er et psykologtilbud for bedrifter og privatpersoner med målsetting om bedret trivsel og økt livskvalitet. I tillegg til psykologsamtaler tilbyr vi konflikthåndtering, stressmestring og debriefing i forbindelse med kriser for offentlige virksomheter og bedrifter.

Psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi, Ane Johnsen Lien, er faglig leder for Bjørnson Psykologsenter.

Våre psykologspesialister har lang erfaring og er statsautoriserte. De er underlagt helselovgivningen, forholder seg til strenge etiske retningslinjer og har taushetsplikt, også overfor arbeidsgiver.

Psykologsamtaler
Psykologsamtalene gir rom for refleksjon og personlig utvikling. Hva kan bedre din trivsel og livskvalitet? Etter en innledende kartlegging tilpasses det videre arbeidet til den enkelte. 
Våre data viser at klienter hos oss i gjennomsnitt kjenner seg godt hjulpet etter 5-6 samtaler.  
  
Halvparten av den norske befolkning rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet. 25% av de som for tiden er utenfor arbeidslivet er det hovedsakelig på grunn av psykiske plager. Rask hjelp øker sannsynligheten for gode resultater. Vi tilbyr samtale i løpet av få dager. Du kan ta direkte kontakt, og trenger ikke legehenvisning. Virksomheter med bedriftsavtale garanteres samtale innen fem virkedager.

Konflikthåndtering
Konflikter på arbeidsplassen koster. De stjeler energi, skaper mistrivsel og kan føre til sykmeldinger, turnover, rekrutteringsvansker og svekket omdømme. Som arbeidsgiver har en ansvar for å håndtere konflikter og sette i gang nødvendige tiltak. God konflikthåndtering gjør at en kommer raskere tilbake til lønnsom drift. Konflikter starter ofte i det små, men kan ende opp med mange involverte. Kolleger tar hverandre i verste mening, og en ender opp i fastlåste mønstre der manipulasjon, splitt-og-hersk og baksnakking preger arbeidsdagen. Oppmerksomhet rettes mot hva andre gjør galt, og lite på eget bidrag.

Det er viktig å gripe fatt i samarbeidsproblemer tidlig, og ha et bevisst forhold til valg av strategi. Bjørnson anvender velprøvde metoder for konflikthåndtering der vi ikke skaper syndebukker, men har fokus på å snu uhensiktsmessige samspill. Vi forstår konflikt som “kommunikasjon som har gått i stå".


Stressmestring
Negativt stress koster arbeidslivet store summer i form av sykmeldinger, nedsatte prestasjoner, utbrenthet og dårlig ledelse. Det er langvarig høyt stress som er farlig. En god sjef ser, forstår og handler ved tidlige tegn på negativt stress; både hos seg selv og hos sine medarbeidere. Leder er rollemodell, og har stor innvirkning på stressnivået i bedriften. Det er god forebygging at leder jobber bevisst med egen selvledelse og personlig utvikling.

Bjørnsons tilbud innen stressmestring spenner fra rene foredrag om stress og stresshåndtering til hele moduler innen våre lederutviklingsprogram til "Ha det bra - gjør det bra", et tilbud for ledere og virksomheter som tar lederrollen, stress og stressmestring på alvor. Gruppetilbudet ledes av psykologspesialister med kompetanse innen organisasjonspsykologi og klinisk psykologi, og kjøres både som bedriftsinternt og åpent program, med h.h.v. 6 og 8 samlinger. Målet er økt innsikt i stressreaksjoner og stressmestring, og personlig trening i bærekraftig ledelse og en sunn lederstil.
Stokkamyrveien 13, N-4313 Sandnes  |  Telefon: +47 4000 23 43  |  Faks: +47 51 96 11 81  |  E-post: firma@bjornson.no     fb  linkedin