001trine
"Vi skaper lønnsomhet i gode løsninger"
Trine Løberg Klavenes
Salgs- og Markedsansvarlig
Trine Løberg Klavenes er ansatt som Salgs- og markedsansvarlig i Bjørnson Organisasjonspsykologene. Ansettelsen er en del av Bjørnsons strategi for å ta en større markedsandel innen lederutvikling og arbeidsmiljøutvikling både regionalt og nasjonalt. Klavenes har bred kommersiell erfaring fra ulike stillinger innen ledelse, rekruttering, salg og marked.

Klavenes er utdannet markedsfører ved BI og har en MBA grad fra Universitetet i Stavanger. Masteroppgaven tok for seg leverandørbedrifter til olje- og gassindustrien i Rogaland, og kunnskapsressursers betydning for innovative holdninger og utvikling av omstillingsevner med tittel: «Leverandørindustrien i Rogaland - fra hvilestilling til omstilling?»
T: + 47 48 31 94 40
Stokkamyrveien 13, N-4313 Sandnes  |  Telefon: +47 4000 23 43  |  Faks: +47 51 96 11 81  |  E-post: firma@bjornson.no     fb  linkedin