Psychotherapy
- qucikly and professionally
psykologsamtaler4

Psykologsamtaler

HJELP NÅR DU TRENGER DET
Halvparten av den norske befolkningen rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet. 25% av de som står utenfor arbeidslivet er det hovedsakelig på grunn av psykiske plager. Rask hjelp øker sannsynligheten for gode resultater, tilbakeføring til jobb og økt livskvalitet.
Bedrifter som har samarbeidsavtale med Bjørnson har garanti om at ansatte slipper til innen 5 virkedager. Vi tilbyr samtaler for privatpersoner ut fra kapasitet.

Våre data viser at klienter hos oss i gjennomsnitt kjenner seg godt hjulpet etter 5-6 samtaler.
Du kan ta direkte kontakt, og trenger ikke legehenvisning.

HVEM KOMMER TIL OSS?
Bjørnson Psykologsenter er et tilbud rettet mot både privatpersoner og bedrifter. Vi tilbyr samtaler som gir rom for refleksjon og personlig utvikling. Hva kan bedre din trivsel og livskvalitet? Vi gjør en innledende kartlegging, og det videre arbeidet tilpasses den enkelte. Du bestemmer selv om du ønsker å gå videre etter første samtale.

NOE AV DET VI JOBBER MED
 • Psykiske lidelser som angst, depresjon m.m.
 • Stressrelaterte plager, utbrenthet eller andre arbeidsrelaterte problemer
 • Parproblemer
 • Livskriser som samlivsbrudd, tap av nære, ny livsfase m.m.
 • Vedvarende bekymring
 • Tilrettelegging for å hjelpe sykmeldte tilbake i jobb
 • Debriefing ved akutte kriser/ulykker

Behandling av psykoser eller akutt selvmordsproblematikk inngår ikke i vårt tilbud. Finner vi i løpet av kartleggingsfasen ut at vi ikke er de rette til å hjelpe, kan vi bistå med anbefaling for videre henvisning via fastlege om det skulle være aktuelt.

VI KAN TILBY FLERE TERAPEUTISKE BEHANDLINGSMETODER:
 • Kognitiv og metakognitiv terapi
 • Løsningsorientert terapi
 • Psykodynamiske og eksistensialistiske tilnærminger
   
VIRKER TERAPI?
Våre data viser at klienter hos oss i gjennomsnitt kjenner seg godt hjulpet etter 5-6 samtaler. Ved Bjørnson Psykologsenter er vi opptatt av å tilpasse behandlingen til den enkeltes behov, og å undersøke om behandlingen vi gir virker. Vi bruker derfor Klient- og Resultatorientert tilnærming, som innebærer at vi sammen med deg systematisk evaluerer effekten av samtalene. Vi sammenligner våre anonymiserte resultatmål med en stor internasjonal database, Myoutcomes.com. Sammenlignet med data i denne basen, rapporterer betydelig flere klienter hos Bjørnson bedring, og også en større grad av bedring. Gjennomsnittet i basen er 7 poeng bedring mens Bjørnsonklienter i snitt rapporterer 12 poeng bedring. 

SPESIALISTER
Våre psykologspesialister har lang erfaring og er statsautoriserte. De er underlagt helselovgivningen, forholder seg til strenge etiske retningslinjer og har taushetsplikt, også overfor arbeidsgiver.

TILGJENGELIGHET OG DISKRESJON
Bjørnson Psykologsenter er et privat senter uten offentlig driftstilskudd. Vi holder til i nøytrale forretningslokaler på Forus, og er samlokalisert med Bjørnson Organisasjonspsykologene.

For timebestilling eller spørsmål, ta kontakt på telefon: 4000 23 43.

Du kan også sende en e-post til psykologsenter@bjornson.no, men vennligst ikke oppgi sensitive opplysninger i e-post. 

Med bakgrunn i selskapets samlede organisasjons- og kliniske erfaring kan vi også tilby helhetlige tjenester rettet mot arbeidstakere og arbeidsgivere der det er hensiktsmessig.
Stokkamyrveien 13, N-4313 Sandnes  |  Telefon: +47 4000 23 43  |  Faks: +47 51 96 11 81  |  E-post: firma@bjornson.no     fb  linkedin