petra2
"Jeg er opptatt av å gi våre
kunder et godt møte med Bjørnson"
Petra de Jong
Økonomi- og Administrasjonsansvarlig
Petra de Jong er økonomi- og administrasjonsansvarlig i Bjørnson. Petra vil ivareta kunder på en god måte i møte med Bjørnson, og arbeide med oppgaver i tilknytning til administrasjon, marked og økonomi. Hun har sertifisert seg i flere av våre tester, og bidrar på assessment med administrasjon av Bjørnsons testbatteri og tilbakelesning av resultater.

Petra er utdannet sykepleier ved Høgskolen i Bergen. Hun har flere års erfaring fra helse- og omsorg. De siste årene har hun jobbet i administrative stillinger. 
T: + 47 97 51 24 94
Stokkamyrveien 13, N-4313 Sandnes  |  Telefon: +47 4000 23 43  |  Faks: +47 51 96 11 81  |  E-post: firma@bjornson.no     fb  linkedin