businessbilder6

Medarbeiderutvikling

Bjørnson fremholder mennesker som organisasjoners viktigste ressurs. For oss handler medarbeiderutvikling nettopp om å ta dette på alvor, og på den måten oppnå økte prestasjoner. Medarbeidere som har det bra, gjør det bra! Målsettingen med medarbeiderutvikling er godt medarbeiderskap. At virksomheten tiltrekker, utvikler og beholder medarbeidere som er gode ambassadører, og som bidrar til at virksomheten oppnår sine målsettinger. Samtidig må medarbeidere oppleve mestring og utvikling i rollen. Dette er grunnleggende målsettinger når vi arbeider med å utvikle medarbeidere.

Ønske om personlig utvikling og evne til økt selvinnsikt er viktige forutsetninger for å oppnå vekst og utvikling, som menneske og medarbeider. Mennesker som lærer mest og når lengst er de som våger å være nysgjerrige på seg selv og hvilken effekt de har på andre mennesker. De tar selv ansvar for hvilken effekt andre har på dem. Når disse forutsetninger er tilstede har vi gode erfaringer med å arbeide med utvikling av medarbeidere, både på individuelt nivå og på gruppenivå. Best effekt oppnår vi når vi kombinerer ulike treningstiltak over tid. Gjerne i kombinasjon med utvikling av virksomhetens ledere.

Før vi går i gang med utviklingstiltak gjør vi en vurdering av medarbeidernes utviklingsbehov gitt rolle og ansvar i organisasjonen. Kartleggingen kan skje ved hjelp av observasjon og/eller ved bruk av ulike testverktøy. Trianguleringen gir oss en dypere forståelse av den enkelte medarbeiders behov og forutsetninger for utvikling. Når analysen av kartleggingen er klar defineres utviklingstiltak i samarbeid med medarbeider og hans/hennes overordnede.

I utviklingsarbeidet kan vi innta roller som sparringspartner, veileder, fasilitator m.fl. Vår anbefaling er at kunden tar et så stort ansvar som overhode mulig, og tar eierskap til utviklingsprosessen. Dette gir de beste resultater over tid. Underveis vil vi i samarbeid med våre kunder vurdere effekten av arbeidet, fortløpende gjøre nødvendige justeringer og sikre at medarbeiderutviklingen er av høy kvalitet, og gir varig, ønsket effekt.
Stokkamyrveien 13, N-4313 Sandnes  |  Telefon: +47 4000 23 43  |  Faks: +47 51 96 11 81  |  E-post: firma@bjornson.no     fb  linkedin