man audit

Management Audit

Bjørnson gjennomfører Management Audit der vi vurderer kompetanse og potensiale hos ledere og ledergrupper i forbindelse med Due Diligence prosesser som er vanlig i forbindelse med oppkjøp, fusjoner og andre omstillingsprosesser. Management Audit kan også være nyttig i forkant av lederutviklingsprogrammer.

Konsulentene som jobber med Management Audit har god organisasjons- og forretningsforståelse og kan vurdere ledergrupper og enkeltledere på kort varsel. Vi har referanser fra nasjonale og internasjonale selskaper hvorav en rekke anerkjente investeringsmiljø. Vurderingskriteriene avtales med oppdragsgiver. Bjørnson foretar vurderinger av ledere og ledergruppens kompetanse, utviklingspotensial, sammensetning og samspill. Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon eller for avtale om referanser.

Stokkamyrveien 13, N-4313 Sandnes  |  Telefon: +47 4000 23 43  |  Faks: +47 51 96 11 81  |  E-post: firma@bjornson.no     fb  linkedin