gruppebilder1

Lederveiledning

 Lederveiledning i regi Bjørnson legges opp som en strukturert og målrettet prosess som har til hensikt å styrke lederen i lederrollen og ta ut hans/hennes lederpotensiale. Å hjelpe lederen til å bli en bedre leder, og til å ha det bedre i lederrollen. Innledningsvis vil en sammen med leder se på lederens behov, opplevelse av egen rolle i organisasjonen, lederens ansvar, handlingsrom og muligheter. 

Ut i fra dette defineres mål og tema for lederveiledningen. Veiledningen evalueres systematisk for å sikre god effekt og målorientering. Den kan gis på selvstendig basis eller som et supplement til et lederutviklingsprogram. Lederveiledningen vil typisk ha et forløp på 5-10 timer over en 3-6 måneders periode avhengig av behov.

 

Aktuelle veiledningstema

  • Håndtering av endringsprosesser
  • Håndtering av vanskelige personalsaker og konfliktsituasjoner
  • Ledelse av sammensatte team
  • Ny som leder
  • Mellomlederollen
  • Work life balance
Stokkamyrveien 13, N-4313 Sandnes  |  Telefon: +47 4000 23 43  |  Faks: +47 51 96 11 81  |  E-post: firma@bjornson.no     fb  linkedin