samfunn

Lederutvikling

Vi i Bjørnson tror på økte prestasjoner gjennom bedre ledelse. Hensikten med Bjørnsons lederutviklingsprogram er å styrke ledelse som konkurransefortrinn hos våre kunder. Gjennom lederutviklingen blir leder bevisst egne styrker og utviklingsområder i lederrollen, samtidig som leder blir tilført innsikt og kompetanse om relevante ledertema, lederverktøy og får muligheten til refleksjon og trening på case og problemstillinger hentet fra lederhverdagen. Dermed blir leder i stand til å realisere mer av sitt lederpotensiale. De ulike programmene har en modulær oppbygging der vi i tett samarbeid med kunden skreddersyr programmet til virksomheten for å sikre målrettet utviklingsarbeid.
 

God ledelse gjør forskjellen!
Visste du at ledernes evne til å ta grep og bry seg om medarbeiderne på en positiv måte er organisasjonens fremste konkurransefortrinn og i høy grad med på å forutsi organisasjonens suksess (Judge, Piccolo & Ilies, 2004). Vi erfarer at medarbeidere som har det bra, gjør det bra, og at de har gode ledere med stor bevissthet omkring egen rolleutøvelse!

Bjørnson tilbyr modulbasert lederutviklingsprogram med integrerte læringsgrupper for å styrke ledelse som konkurransefortrinn. Programmet bidrar til økt selvinnsikt og styrker lederne i lederrollen, i fht seg selv som leder, sine medarbeidere, sitt team og organisasjon. Programinnhold og programforløp tilpasses ledernivå, ledernes kompetanse og erfaring. Læringsgruppene bidrar til økt læring gjennom refleksjon og nærhet til operative lederutfordringer. Resultatet er økt tillit, økte prestasjoner og økt måloppnåelse.
 

Lederutvikling med Bjørnson 
Våre bransjeledende kunder gir tilbakemelding på at våre lederutviklingsprogram har god effekt. Konsulentenes psykologfaglige bakgrunn sikrer at deltakerne blir sett og møtt både på motivasjon og motstand i fht utviklingsprosessen, og at de motiveres til å benytte programmet som en arena for vekst og utvikling både som leder og menneske. Også forskerne konkluderer med at den følelsesmessige siden av arbeid og liv er et viktig bidrag for å utvikle effektive og ansvarlige ledere (Gianpiero Petriglieri (INSEAD), Jack Wood (IMD) og Jennifer Petriglieri (Harvard Business School, 2011)).

Våre lederutviklingsprogram tilpasses den enkeltes virksomhet. Modulene i lederutviklingsprogrammet er koblet til Bjørnsons 360 ledervurdering. 360 vurdering i forkant kan både tjene som utgangspunkt for programtilpasning, og som baseline for å måle effekt.

Stokkamyrveien 13, N-4313 Sandnes  |  Telefon: +47 4000 23 43  |  Faks: +47 51 96 11 81  |  E-post: firma@bjornson.no     fb  linkedin