helge - 4

360 lederkartlegging

360 lederkartlegging er en strukturert tilbakemeldingsmetode fra flere kilder på viktige lederferdigheter med betydning for lederskap og måloppnåelse. 360 gir en presis tilbakemelding på hvordan ledere oppfattes av medarbeidere, ledere og sideordnede, og sier noe om leders styrker og utviklingspotensial i forhold til oppsatte strategiske mål.

Flere studier viser at bruk av 360 er et viktig verktøy i utvikling av lederferdigheter, og at dette i sin tur har god effekt på lederteamet og virksomhetens samlede prestasjoner (Hazucha et al., 1993; London & Wohlers, 1991; Walker & Smither, 1999). Andre studier viser at 360 kan være et nyttig verktøy i å predikere bedriftens fremtidige prestasjoner (Maylett & Riboldi, 2007).

Bjørnsons 360 består av 12 kategorier som måler lederatferd. Bjørnsons 360 er derfor et utmerket utgangspunkt for en målrettet lederutviklingsprosess eller som evalueringsverktøy til bruk ved et pågående lederutviklingsprogram.


360 med Bjørnson
  • Tar utgangspunkt i lederadferd og ferdigheter som har betydning for god ledelse.
  • Mulighet for skreddersøm, der det kan legges til kategorier og utsagn.
  • Mulighet for å legge inn tallhistorikk som gjør det mulig å kartlegge progresjon.
  • Mulighet for tilpasset lederutvikling basert på organisasjonens behov og ledernes individuelle utviklingsmål
  • Kort vei fra funn til tiltak. Lederferdighetene som blir målt i 360 en kan koples direkte til de ulike modulene i Bjørnsons lederutviklingsprogram
  • Gir mulighet for å evaluere pågående lederutviklingstiltak.
Stokkamyrveien 13, N-4313 Sandnes  |  Telefon: +47 4000 23 43  |  Faks: +47 51 96 11 81  |  E-post: firma@bjornson.no     fb  linkedin