teamutvikling

Konflikthåndtering

Fra konflikt til samarbeid
Konflikter på arbeidsplassen koster. De stjeler energi, skaper mistrivsel og kan føre til sykmeldinger, turnover, rekrutteringsvansker og svekket omdømme. Som arbeidsgiver har en ansvar for å håndtere konflikter og sette i gang nødvendige tiltak. God konflikthåndtering gjør at en kommer raskere tilbake til lønnsom drift.
Konflikter starter ofte i det små, men kan ende opp med mange involverte. Kolleger tar hverandre i verste mening, og en ender opp i fastlåste mønstre der manipulasjon, splitt-og-hersk og baksnakking preger arbeidsdagen. Oppmerksomhet rettes mot hva andre gjør galt, og lite på eget bidrag.

Det er viktig å gripe fatt i samarbeidsproblemer tidlig, og ha et bevisst forhold til valg av strategi. Bjørnson anvender velprøvde metoder for konflikthåndtering der vi ikke skaper syndebukker, men har fokus på å snu uhensiktsmessige samspill. Vi forstår konflikt som “kommunikasjon som har gått i stå.


Konflikthåndtering med Bjørnson

 
  • Våre kunder gir tilbakemelding på at konflikthåndtering med oss gir god effekt.
  • Vi vektlegger en forpliktende og forutsigbar ramme for konflikthåndteringen, der individuelt ansvar og motivasjon for konfliktløsning er sentralt.
  • Vår kompetanse innen organisasjonspsykologi og klinisk psykologi sikrer at både arbeidsplass og enkeltpersoner ivaretas under konflikthåndteringen.
  • Vi skreddersyr og evaluerer konflikthåndteringen i tett samarbeid med kunden.
  • Fokus flyttes fra konflikt til samarbeid, og kapasitet frigjøres til konstruktivt arbeid.
  • Sykefravær og turnover reduseres, trivsel og engasjement øker og omdømme styrkes.
Stokkamyrveien 13, N-4313 Sandnes  |  Telefon: +47 4000 23 43  |  Faks: +47 51 96 11 81  |  E-post: firma@bjornson.no     fb  linkedin