assessment

Arbeidsmiljø-kartlegging

Folk som har det bra, gjør det bra!
Vi i Bjørnson vet at folk som trives og er engasjerte også gjør det bra. Våre arbeidsmiljøundersøkelser kartlegger nettopp grad av engasjement og trivsel knyttet til arbeidsplassen. Bjørnson tilbyr både standard og skreddersydd elektronisk arbeidsmiljøundersøkelse. Vi har også bred erfaring med kvalitative organisasjons- og arbeidsmiljøundersøkelser.

Visste du at ansatte som er sterkt engasjert yter 57% mer enn ansatte som ikke er engasjert? Fordi de yter mer, resulterer dette i 20% bedre prestasjoner. De som er engasjert har også 43% større sjanse for å bli værende i organisasjonen. Dette gir også bedre forretningsmessige resultater. I bedrifter med over gjennomsnittet engasjerte medarbeidere har en også over gjennomsnittet omsetningsøkning i 71% av tilfellene (Corporate Leadership Council, 2004). Medarbeidertilfredshet har også direkte innvirkning på kundetilfredshet og økonomiske resultater (Eskildsen m.fl., 2003). Jobbengasjement er således en viktig driver for gode prestasjoner, godt omdømme og sørger for at dyktige og engasjerte medarbeidere forblir i virksomheten.
 

Arbeidsmiljøloven  (arbml §4-1, punkt 1) sier at arbeidsgiver plikter å sørge for et godt arbeidsmiljø i bedriften. En arbeidsmiljøundersøkelse er et godt verktøy for å ta temperaturen og få frem konkret informasjon til bruk ved utvikling av arbeidsmiljøet. 


Arbeidsmiljøundersøkelse med Bjørnson

 

  • Bjørnsons arbeidsmiljøundersøkelse "MI 12" identifiserer prestasjonsdrivere og -hemmere i virksomheten ved å kartlegge faktorer som påvirker jobbengasjement, medarbeidertilfredshet og turnoverintensjon.
  • Gode og reliable målevariabler på medarbeidertilfredshet, prestasjonsdrivere og -hemmere, samt kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø gir godt innblikk i faktorer som påvirker virksomhetens resultater.
  • Undersøkelsen kan utvides med 3 skreddersydde tema, med opptil 10 items pr. tema, tilpasset virksomhetens kartleggingsbehov. Eksempelvis kan dette være oppfølging av iverksatte forbedringstiltak.
  • MI 12 rapporten presenterer opptil 3 gjennomførte målinger og/eller GAP analyser basert på predefinerte målsettinger.
  • Undersøkelsen gir et godt grunnlag for en rask og målrettet forvaltning av humankapitalen som gir positiv effekt på engasjement og prestasjoner, lavere sykefravær, økt stabilitet og redusert turnover, økt kundetilfredshet, bedre omdømme og bedre økonomiske resultater.
Stokkamyrveien 13, N-4313 Sandnes  |  Telefon: +47 4000 23 43  |  Faks: +47 51 96 11 81  |  E-post: firma@bjornson.no     fb  linkedin