helge - 1

Våre tjenester

God ledelse, høyt engasjement hos medarbeiderne og godt arbeidsmiljø. Det er målet for Bjørnson Organisasjonspsykologene. Vi vet at det gir økte prestasjoner, bedre drift, lønnsomhet - alt det som skaper et konkurransefortrinn.

Bjørnson Organisasjonspsykologene er din utviklingspartner innen arbeidsmiljø og ledelse. Vår spisskompetanse er utvikling av humankapital. Lederutvikling, arbeidsmiljøkartlegging, seleksjonstjenester, konflikthåndtering og psykologsamtaler er noen av våre leveranser.

Bjørnson Organisasjonspsykologene er et av Norges ledende private psykologfaglige miljøer. Våre konsulenter er autoriserte fagfolk. Samtlige gjennomgår program for spesialisering i organisasjonspsykologi eller klinisk psykologi i regi av Norsk Psykologforening.

En rekke bransjeledende kunder har valgt oss i arbeidet med å utvikle deres humankapital. Årsaken er vår fagkunnskap og engasjement, samt den verdiskapning dette gir hos våre oppdragsgivere.
Stokkamyrveien 13, N-4313 Sandnes  |  Telefon: +47 4000 23 43  |  Faks: +47 51 96 11 81  |  E-post: firma@bjornson.no     fb  linkedin