434
"Jeg tror på tydelighet i
kommunikasjon og samspill"
Cecilie Byholt Endresen
Konsulent, MNPF
I Bjørnson arbeider Cecilie med leveranser innen arbeidsmiljøutvikling, stressmestring, team- og lederutvikling. Hun er en erfaren foredragsholder, og særskilte tema inkluderer kriseledelse, stress og mental trening. Hun arbeider også med prestasjonsutvikling hos idrettsutøvere, i tillegg til individual- og parterapi. Cecilie er kjennetegnet ved sin uredde og løsningsorienterte stil, og arbeider ut i fra et mål om å presentere fagstoff på et mest mulig brukervennlig og relevant vis.

Før Bjørnson har Cecilie en variert bakgrunn som inkluderer sikkerhetsrådgiver i petroleumsnæringen, privatpraksis som idrettspsykolog og behandler i spesialisthelsetjenesten hvor hun fordypet seg i mentaliseringsbasert terapi og traumespesifikk behandling (EMDR) for personer med posttraumatisk stresslidelse. Hun har erfaring fra både individual- og gruppeterapi, undervisning og veiledningsarbeid. Hun har bred bakgrunn fra forskning i både biologisk og klinisk psykologi, og er særlig interessert i idrettspsykologiske tema.

Cecilie er utdannet psykolog ved National University of Singapore og Universitetet i Bergen i 2012. Hun er for tiden i gang med spesialisering i arbeids- og organisasjonspsykologi i regi av IAP/NPF. Cecilie er medlem av Norsk 
T: + 47 40 47 91 28
Stokkamyrveien 13, N-4313 Sandnes  |  Telefon: +47 4000 23 43  |  Faks: +47 51 96 11 81  |  E-post: firma@bjornson.no     fb  linkedin