Rogaleder

OPPTATT AV LEDELSE SOM KONKURRANSEFORTRINN?

Bjørnson Organisasjonspsykologene inviterer virksomheter i Rogaland til å delta i ledelsesundersøkelsen Rogaleder 2018. Rogaleder 2018 vil gi unik innsikt i kvaliteten på ledelse i din virksomhet og danne utgangspunkt for å utvikle og styrke ledernes ledelsesferdigheter og ledelse som konkurransefortrinn. Det er kostnadsfritt å delta og innsamling av data vil foregå 2. halvår 2018. Deltakende virksomheter vil motta sine rapporter fortløpende, mens aggregerte resultater forventes klare i begynnelsen av 2019.


TEMATIKK ROGALEDER 2018
 
I Rogaleder 2018 søker vi kunnskap om hvordan næringsliv og offentlig virksomhet har taklet senere års endring og omstilling, og hvilken rolle ledelse har spilt i omstillingsarbeidet. 

I hvilken grad er virksomhetene rigget for videre vekst og utvikling i en region som befinner seg i endringens tegn?
Hvordan har ledere navigert gjennom de endring- og omstillingsprosesser som har preget store deler av næringslivet i regionen de siste årene?
Hva er effekten av denne ledelsen på medarbeiderengasjement, tillit, tilhørighet og samstemthet?
Hvilke konkurransefortrinn og risikofaktorer finner vi innenfor den enkelte virksomhet spesielt, og innenfor de ulike bransjer og totalt mer generelt?

Undersøkelsen vil dokumentere situasjonen i Rogaland generelt. Virksomhetene som deltar vil motta og få presentert en rapport som oppsummerer ansattes vurdering av ledelse i egen organisasjon.

Siden 2009 har 125 bedrifter og 5000 medarbeidere deltatt som alle har kartlagt sin nærmeste overordnete leder. Dette gjør Rogaleder til den mest omfattende kartleggingen av ledelse i regionen. Målet er økt kunnskap om ledelse som konkurransefortrinn. Som tidligere vil vi se på mulige sammenhenger mellom ledelse og økonomiske resultat. Rogaleder gjennomføres nå for fjerde gang.
 
Vil du vite mer om Rogaleder? Sikre din virksomhet deltakelse i Rogaleder 2018 og meld din interesse til rogalederen(a)bjornson.no

Kontakt oss

Kontoradresse:
Stokkamyrveien 13
4313 Sandnes
Personvern

Motta aktuelt fra Bjørnson

For å kunne sende deg nyheter må vi lagre personopplysningene oppgitt ovenfor.
Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet.
Se vår personvernerklæring for detaljer.

Følg oss 
Facebook
LinkedIn