gruppebilder2

Vår historie

Bjørnson Organisasjonspsykologene ble stiftet i 2001 i Sandnes. Idéen var å tilgjengeliggjøre psykologi for næringslivet for å styrke humankapital som konkurransefortrinn. Siden starten har selskapet levert tjenester som nettopp har bidratt til bedre ledere, bedre arbeidsplasser og økte prestasjoner. Øivind Bjørnson er gründer av selskapet og var daglig leder frem til januar 2007, da Ingrid Ottesen overtok lederansvaret og Øivind Bjørnson gikk over i stilling som faglig leder. Sammen startet de arbeidet med videreutvikle selskapet basert på kjerneverdiene fagkunnskap, engasjement, lønnsomhet og tillit.

I 2006, 2007 og 2008 ble Bjørnson rangert som Gasellebedrift og oppnådde trippel A-rating fra Dun & Bradstreet i årene 2006-2009. Siden 2008 har Bjørnson vært kvalifisert i Achilles som leverandør til Olje- og gassindustrien i Norge og Danmark.

I august 2008 ble Björnson Organisationspsyokologerna AB i Sverige stiftet som et 100% eid datterselskap av Bjørnson AS. Patrik Nyström ble ansatt som VD og Sr. Organisasjonspsykolog i selskapet.

Ved utgangen av 2008 ble Øivind Bjørnson spesialist i Arbeids- og Organisasjonspsykologi. Noe som markerte starten på systematisk kompetanseutvikling og  obligatorisk spesialiseringsprogram i regi NPF/IAP for alle psykologer i Bjørnson.

Våren 2009 inngikk Bjørnson et eksklusivt samarbeid med Hogrefe, Europas ledende leverandør av kliniske og organisasjonspsykologfaglige tester. Som en del av samarbeidet skulle Bjørnson normere og introdusere en rekke tester til bruk innen organisasjonspsykologi på det norske markedet. En av testene LMI, Prestasjonsmotivasjonsinventarium, inngikk i en doktorgrad som ble gjennomført i perioden 2009-2012 av Dorothee Dettmer, Organisasjonspsykolog i Bjørnson. Forskningsarbeidet ble gjennomført med støtte fra Norsk forskningsråd avdeling for innvoasjon, og inngikk i ordningen Nærings PhD. Arbeidet ble gjennomføret delvis ved Bjørnsons kontor i Sandnes og delvis ved Ludvig Maximillian Universität i München. 

I 2009 gjennomførte Bjørnson lederkartleggingen Rogaleder '09 i samarbeid med Næringsforeningen i Stavanger-regionen og BI-Stavanger. 2350 deltakere og 53 bedrifter i Rogaland. Undersøkelsen ble gjentatt i 2012.

I mai 2010 ble Bjørnson Psykologsenter etablert med tilbud om psykologsamtaler, stressmestring og konflikthåndtering. Psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi, Ane Johnsen Lien, ble ansatt som faglig leder for Psykologsenteret. Omtrent samtidig ble selskapets tjenester organisert i tre forretningsområder; kartlegging, utvikling og psykologtjenester.

Høsten 2011 sikrer Bjørnson bronse i stafett for bedrifter i Landsbyløpet i Randaberg.

I 2012 går Bjørnson inn som sponsor for Kreftomsorg i Rogaland og for Viking Håndball Elite herrer. 

Våren 2012 mottar Øivind Bjørnson Inspirasjonsprisen fra Psykologforeningen i Rogaland.

Sommeren 2012 disputerer Dorothee Storch med sin doktorgrad  innen prestasjonsmotivasjon med strålende resultat. Selskapet har da 14 ansatte hvorav 5 psykologspesialister og 1 Ph.d. 

Det storslagne konserthuset i Stavanger står ferdig i september 2012, og Bjørnson er en av 10 stolte hovedsponsorer.

Høsten 2012 vinner Bjørnson stafett for bedrifter i Landsbyløpet i Randaberg.

I oktober 2012 går den aller første Bjørnsonkonferansen "Hvordan leder de beste?" av stabelen. Med 60 spesielt inviterte gjester, Stavanger Konserthus som ramme, Espen Hana ved klaveret samt Solfrid Flateby fra Reitangruppen og Tom Georg Olsen fra Miles som foredragsholdere.
Stokkamyrveien 13, N-4313 Sandnes  |  Telefon: +47 4000 23 43  |  Faks: +47 51 96 11 81  |  E-post: firma@bjornson.no     fb  linkedin