samfunn

Samfunnsengasjement

Bjørnson har siden starten vært opptatt av å støtte og engasjere seg i det frivillige organisasjonslivet. Vi er stolte samarbeidspartnere og sponsorer av:
 


Det nye konserthuset ligger i Sandvigå, og danner en ny forbindelse mellom Bjergsted musikkpark og byen. Konserthuset har to saler med fremragende akustikk. Orkestersalen har 1500 seter og Zetlitz har en publikumskapasitet opp mot 2000 ved stående publikum. Huset har fått en spektakulær foaje som vender ut mot sjøen og mot konserthusets forplass.
Bjørnson er hovedsponsor for Stavanger Konserthus.
I 1945 tok Idrettslaget Viking - som det den gang het – opp håndball på sitt program. I 2009/2010 ble navnet endret til Viking Håndball. Viking Håndball håper og tror på en felles elite- og bredde satsing i Viking, en stadig sterkere lokal profil og et godt rekrutteringsarbeid, først og fremst skal bidra til økt entusiasme og identitet rundt laget.
 
 

Kreftomsorg Rogaland er et lokalt omsorgs – og kompetansesenter for kreftrammede, pårørende og etterlatte. De er lokalisert i Stavanger og Haugesund, men har dekningsgrad over hele fylket. I KOR møter du dyktige fagfolk og medmennesker med mye erfaring. De ansatte er kreftsykepleiere, sosionomer og familieterapeuter. De har egne prosjektansvarlige for barn og unge. Tjenestene er gratis. For enkelte aktiviteter og kurs i regi av KOR ber de om egenandel ved deltakelse.


viking

Bjørnson Organisasjonspsykologene har gått inn som sponsor og samarbeidspartner i Viking Fotball Klubb i sesongen 2013. Bjørnson ser frem til et spennende og prestasjonsorientert samarbeid der vi på ulike nivå vil arbeide for å styrke og utvikle Viking som organisasjon. Adm. dir i Viking, Arne Larsen Økland, sier følgende om samarbeidet: "Vi ser frem til et utviklende og inspirerende samarbeid med Bjørnson. For oss handler dette om å ta ledelse og spillere på alvor."


 
 

 
Stokkamyrveien 13, N-4313 Sandnes  |  Telefon: +47 4000 23 43  |  Faks: +47 51 96 11 81  |  E-post: firma@bjornson.no     fb  linkedin