konflikth%c3%a5ndtering2

Kundetilfredshet

Evaluering av våre oppdrag inngår som en naturlig del av Bjørnsons samlede kvalitets- og forbedringsarbeid. Vi benytter verktøyet QuestBack i datainnsamlingen. Leveransene evalueres når de avsluttes, og det er bestiller hos våre oppdragsgivere som er mottaker av evalueringsskjema. Skjemaet består av sentrale spørsmål knyttet til leveransens samlede kvalitet. Bestiller evaluerer leveransene i henhold til evalueringskriteriene på en skala fra 1-6, der 1 er "I svært liten grad" og 6 er "I svært høy grad".
 
For 2015 fikk vi en samlet score på 5,45 på spørsmålet: «Hvor tilfreds er du med leveransen fra Bjørnson totalt sett?»
 
          
Stokkamyrveien 13, N-4313 Sandnes  |  Telefon: +47 4000 23 43  |  Faks: +47 51 96 11 81  |  E-post: firma@bjornson.no     fb  linkedin