businessbilder11

Referanser

rg logo sentr cmyk2

«Bjørnson Organisasjonspsykologene har siden 2010 jobbet tett med Reitangruppen. Reitangruppen har som målsetting å bli Skandinavias mest verdidrevne selskap og har vunnet en rekke priser for sine resultater. I flere år har selskapet oppnådd topplasseringer på kåringen «Great Place to Work» Institute.
Bjørnson har vært sentral i arbeidet med å utvikle det konsept som i dag fyller Reitangruppens Verdiskole for ledere. På Verdiskolen har Bjørnson forelest om moderne lederskapsteori, hatt ansvar for personvurderinger og arbeidet med flere utviklende prosesser som har gitt våre ledere økt kunnskap om verdibasert ledelse og økt bevissthet omkring utøvelse av egen lederrolle.
Reitangruppen opplever Bjørnson Organisasjonspsykologene som en profesjonell og resultatorientert samarbeidspartner som har bidratt til å styrke verdibasert ledelse som konkurransefortrinn i Reitangruppen».
Reitangruppen, Kommunikasjonsdirektør Solfrid Flateby.
 
 


«Vi bruker Bjørnson fordi de yter den profesjonalitet som vi ønsker i vårt lederutviklingsprogram. Programmet gir våre ledere et felles språk, verktøy og en bevisstgjøring på ansvaret som ligger i lederrollen.»
Subsea 7, HR Direktør Kari Jøssang. 


«Bjørnsons sterke faglige kompetanse kombinert med kommersiell fokus og praktiske tilnærming , har vært avgjørende for at de i dag er en viktig sparringspartner og bidragsyter på REMA Skolen." 
REMA 1000, HR Direktør Hilde Karlsmyr. 


«Lederutvikling med Bjørnson har gjort lederne mer bevisst på egen hverdag og har bidratt til at de har tatt et bedre grep om lederrollen. Gjennom god kjennskap til vår virksomhet har Bjørnson bidratt til at våre ledere har utviklet seg».
Risa AS, Personalsjef Torill Sigurdsen. 


“Psykologene fra Bjørnson har en god forståelse av konfliktbegrepet og er utrolig flinke til å se situasjoner og mennesker. Prosessen har  vær veldig givende for den enkelte, og avdelingen som helhet. Det har blitt et mer åpent og positivt arbeidsmiljø i avdelingen».
Nortura SA, Personalsjef Kim Cassim.


 


«Arbeidsmiljøundersøkelsen i 2011 for over 900 medarbeidere ble gjennomført med stor grad av profesjonalitet og engasjement, og Bjørnsons representant hadde kunnskap  og erfaring fra bransjen som var svært verdifull for oss i prosessen. Bjørnson opptrådte med stor integritet overfor ledelse, fagforeningene og vernetjenesten i hele prosessen».
Transocean Offshore, HR Manager Anja Danielsen. «Vi har mottatt tilbakemeldinger, både internt og eksternt, som forteller at vi de siste årene har utviklet oss både som ledere og som firma, og vi kan vel trygt si at samarbeidet med Bjørnson, inkludert 360 produktet, har gitt oss ”value for money”».
Svafas, Office Manager Vigdis Vestbø Aasland.

«Ledertrening med Bjørnson har gitt et felles stammespråk for ledelse. Lederne har blitt tydeligere i sitt språk og har vokst med utfordringene. Vi har fått mennesker til å yte og samarbeide bedre enn før. Egeninteressen hos de ansatte har steget, trivselen har økt. Som igjen skaper resultater på bunnlinjen. Sykefraværet i 2011 har sunket fra Q1 2011; 7,36% til Q2 2011; 2,56%”.
REMA Distribusjon, Distribunal Stavanger, Daglig leder Reidar Sørvåg.
  

 

Stokkamyrveien 13, N-4313 Sandnes  |  Telefon: +47 4000 23 43  |  Faks: +47 51 96 11 81  |  E-post: firma@bjornson.no     fb  linkedin