bj%c3%b8rn6
"Det handler om å være der klienten er"
Bjørn Vere
Sr. konsulent
Bjørn er assosiert konsulent i Bjørnson og leverer på en rekke oppdrag på vegne av Bjørnson innen lederteamutvikling, utvikling av personalgrupper, arbeidsmiljøutviklingstiltak, konflikthåndtering, samtaleterapi og lederveiledning. Som psykolog er Bjørn inspirert av psykodynamiske teorier og løsningsorienterte tilnærminger. Han har solid erfaring med samtaleterapi individuelt og i gruppe, samt fra undervisning og foredrag. Han har lang fartstid fra psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling som behandler, leder og fagsjef. Bjørn har variert bransjeerfaring med hovedvekt på virksomheter innen oljebransjen, offentlig virksomhet og bygg/anlegg.

Bjørn er utdannet ved Universitetet i Bergen i 1996, og ble godkjent spesialist i klinisk voksenspykologi i 2001. Bjørn har etterutdanning i psykoterapi fra institutt for psykoterapi, i gruppepsykoterapi fra Institutt for gruppeanalyse og har jobbet mye både med individualterapi og gruppeterapi.
T: + 47 40 00 23 43
Stokkamyrveien 13, N-4313 Sandnes  |  Telefon: +47 4000 23 43  |  Faks: +47 51 96 11 81  |  E-post: firma@bjornson.no     fb  linkedin