kari5
"Jeg er opptatt av å skape gode
refleksjonsrom for ledere og ledergrupper"
Kari S. Wierød
Sr. konsulent
Som psykologspesialist har Kari lang erfaring med lederutvikling, lederveiledning, endringsprosesser, psykologsamtaler, teamutvikling og 360 vurderinger. Hun har variert bransjeerfaring med hovedvekt på olje, finans, dagligvare og offentlig virksomhet. Kari kan beskrives som en interessert, lyttende og engasjert konsulent. I sitt arbeid med ledere og lederteam er hun opptatt av å finne gode møteplasser der ledere, i en travel hverdag, kan få en god ramme for refleksjon rundt og prioritering av lederutfordringer. Kari har tidligere arbeidet som klinisk psykolog innenfor rus- og traumebehandling i offentlig helsevesen.

Kari er utdannet Cand. Psychol fra 2004 ved Universitetet i Bergen med hovedoppgaven ”Whistleblowing; sladrehank skal selv ha bank”.
T: + 47 40 00 23 43
Stokkamyrveien 13, N-4313 Sandnes  |  Telefon: +47 4000 23 43  |  Faks: +47 51 96 11 81  |  E-post: firma@bjornson.no     fb  linkedin