einar bjornson
"Profesjonalisering av ledelsesfunksjonen er et stort konkurransefortrinn"
Einar Steen
Sr. konsulent, MNPF
Einar Steen er Sr. organisasjonspsykolog i Bjørnson Organisasjonspsykologene. Han har bred erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling i både privat, kommunal og statlig sektor. I privat sektor har han arbeidet tett med virksomheter innenfor finans, shipping, olje, industri og varehandel. I offentlig sektor har han arbeidet mot offentlige tilsynsmyndigheter, direktorat og helsesektoren.
 
I tillegg til sitt arbeid med leder- og organisasjonsutvikling arbeider Einar med seleksjon- og ansettelsesprosesser, kundekommunikasjon og selgerutvikling, og lederveiledning/ coaching. Han er en dyktig formidler og prosessfasilitator som evner å pakke ut psykologien slik at den blir anvendelig i hverdagen.   
 
Einar er utdannet psykolog fra profesjonsstudiet i psykologi på NTNU fra 2011 og har tidligere arbeidet som klinisk psykolog. I Bjørnson deltar han på program for spesialisering i organisasjonspsykologi i regi IAP og Norsk psykologforening. Ved siden av sitt virke som konsulent foreleser han i organisasjonsteori og ledelsepsykologi ved Handelshøyskolen BI i Trondheim.
T: + 47 92 62 50 20
Stokkamyrveien 13, N-4313 Sandnes  |  Telefon: +47 4000 23 43  |  Faks: +47 51 96 11 81  |  E-post: firma@bjornson.no     fb  linkedin