Viktige perspektiver på det digitale skiftet

Ny teknologi og fokus på digitale løsninger stiller store krav til ledelse. Skal lederne klare utfordringene, må de tenke og arbeide på nye måter, både internt i bedriften og utad. Det var blant konklusjonene under Bjørnsonkonferansen 2017.
enquete
Hans B. Solheim, Kyrre M. Knudsen og Torunn Øyan.
Av Morten Helliesen

Årets tema - Det digitale skiftet - skapte stort engasjement blant de over hundre deltakerne som var samlet på Clarion Hotel Air.

- Det digitale skiftet endrer måten vi tenker forretningsmodell, ledelse og marked på. Mange ledere vil få en bratt lærekurve, men oppleve vekst og utvikling i lederrollen hvis de møter utfordringene proaktivt. På årets Bjørnsonkonferanse var målsettingen å bidra til økt kunnskap om digitalisering i næringslivet, og belyse hvilke implikasjoner dette har for lederrollen. Når vi samler dyktige foredragsholdere med interessante perspektiver på digitalisering, ledelse og forretningsutvikling og fyller salen med toppledere som deler egne og lærer av andres erfaringer, er vi fornøyd, sier daglig leder i Bjørnson Organisasjonspsykologene, Ingrid Ottesen.

Konferansen ga både ny og viktig kunnskap, mente deltakerne. Her er tre av dem.

Kyrre M. Knudsen,
SpareBank1 SR-Bank

For meg som ofte er på fagkonferanser, ga Bjørnsonkonferansen nye og spennende perspektiver på organisasjon, ledelse og ikke minst det viktige som nå skjer i det digitale skiftet. Ved siden av ny kunnskap, er det både viktig og interessant å utveksle erfaringer med representanter for andre bransjer.

Torunn Øyan,
Wintershall

Noe av det viktigste med en konferanse som dette, er fokuset på ledelse i omstilling, og den tillit enhver organisasjon er avhengig av. Spesielt viktig er dette i den krevende situasjonen mange virksomheter har vært de siste årene. Bjørnsonkonferansen er viktig. Her får vi faglig påfyll av noen av bransjens beste.

Hans B. Solheim,
Altibox

God miks av innlegg, presentert av foredragsholdere med mye erfaring. Mange problemstillinger knyttet til ledelse og organisasjon er universelle og like aktuelle, uansett bransje. Selv synes jeg et av de viktigste spørsmålene er hvordan vi finner balansen mellom det bestandige og alt det nye. Begge deler er viktig, men krever ulike rammer.  

Tenketank med viktige spørsmål
Bjørnsons tenketank er et fast innslag hvert år. Blant årets innspill fra salen:
  • Hvordan drive digital utvikling i en tradisjonell, konservativ organisasjon?
  • En virksomhet kan kanskje drives med 20 i stedet for 100 ansatte gjennom digitalisering. Hva gjør vi med de 80 som er igjen?
  • Hva er den riktige digitaliseringen, og hvordan få med brukerne i utviklingen?
  • Hvordan skape engasjement for endring når vi vet at den kan få betydning for den enkeltes jobb?
  • Hvordan stole på egne ansattes evne og vilje til å møte digitaliseringen?

Klart for Rogaleder 2018
I forbindelse med årets konferanse offentliggjorde Bjørnson at de i 2018 vil gjennomføre en ny Rogaleder-undersøkelse. Siden 2009 har den vært gjennomført tre ganger med 125 deltakende bedrifter og cirka 5000 medarbeidere. Målet er å gi økt innsikt og kunnskap om ledelse som konkurransefortrinn.
Den kommende undersøkelsen vil også ha fokus temaet fra årets konferanse, nemlig hvordan bedriftene takler de digitale utfordringene.
 

RELEVANT

AKTUELT
ane alt  2 (nr 13)
#Metoo: - Snakk sammen på arbeidsplassen
I kjølvannet av #metoo er seksuell trakassering kommet på dagsorden. Psykologspesialist og faglig leder i Bjørnson Organisasjonspsykologene, Ane Johnsen Lien, oppfordrer til en diskusjon om hvordan man ønsker arbeidsplassen skal være. Når det fremkommer opplevelse av seksuell trakassering i arbeidsmiljøundersøkelser, så betyr ikke det at intensjonen har vært å trakassere noen. Men det innebærer å reise et rødt flagg, og at dette er noe man må se på og snakke om.
Rogaleder
Bjørnson står bak Rogaleder, en undersøkelse som er gjennomført siden 2009 med 125 deltakende bedrifter og cirka 5000 medarbeidere.

Økt kunnskap gir innsikt i hvordan vi styrker ledelse som konkurransefortrinn
Stokkamyrveien 13, N-4313 Sandnes  |  Telefon: +47 4000 23 43  |  Faks: +47 51 96 11 81  |  E-post: firma@bjornson.no     fb  linkedin