Slik løser du konflikten

For mange av oss er det noe av det vanskeligste vi kan oppleve. En konflikt er krevende, enten den oppstår på jobb eller i andre sammenhenger. Den stjeler energi, kan sette dype spor og er ødeleggende. Ta grep snarest mulig, anbefaler Ane Johnsen Lien, psykologspesialist og faglig leder i Bjørnson.
img 2534
Med mange års erfaring vet både hun og kollegene i Bjørnson at konflikter i bedriftene er utbredt, og at følgene er alvorlige. Høyt sykefravær, dårlige arbeidsmiljø og svikt i resultater, er bare noen av konsekvensene. I omstillingstider som dette er trolig konfliktnivået i mange bedrifter høyere enn ellers. Ansvaret for å ta tak, ligger hos ledelsen.
 
En konflikt er ofte sammensatt. Ane Johnsen Lien velger en definisjon der den er en prosess, og ikke en følge av et enkelt årsaksforhold: Konflikt er kommunikasjon som har gått i stå, sier hun.  
 
Og den er et mangehodet troll. Et allment, menneskelig fenomen går likevel igjen: Vi ser ofte annerledes på andre enn oss selv. Når jeg irriterer meg over en annen, vil jeg fort forklare det ut fra hvordan han eller hun er som menneske. ”Typisk…., han er jo alltid vanskelig». Noen ganger gir dette seg utslag ved at den ene part ser den andre som «psykopat». Våre egne handlinger forklarer vi imidlertid oftere i lys av situasjon og omstendigheter. Det er mye lettere å se problemene ved andre enn ved seg selv.
 
Lederansvar å håndtere
Høyt konfliktnivå kan ofte spores tilbake til dårlig ledelse. Ikke fordi lederen nødvendigvis er part i saken, men fordi han eller hun ikke tar tak i den. Mange ledere styrer unna uenighet, dårlige prestasjoner og medarbeidere som av ulike grunner sliter. De håper kan hende at problemene vil forsvinne, samtidig som de innerst inne vet bedre.
 
Noen er redde for å ta tak fordi de frykter det gjør vondt verre. Andre våger ikke en gang bruke ordet konflikt fordi de ikke vil dramatisere en situasjon unødvendig.
 
Det er et lederansvar å håndtere konflikter, noe som også er formelt definert i Arbeidsmiljøloven. Klarer du det ikke på egenhånd, trenger du hjelp.
 
Ekspertene i Bjørnson bistår mange organisasjoner med råd og hjelp, også innen konflikthåndtering. Noen ganger er ledere selv part i saken, andre ganger står de utenfor. Står man utenfor, er Bjørnson en sparringpartner og rådgiver slik at problemene skal kunne løses på lavest mulig nivå. Ifølge Ane Johnsen Lien handler det om å være tydelig på sak, samtidig som man er myk på person. Er lederen selv en del av situasjonen, må lederens overordnede eller HR på banen, og Bjørnson bistår gjerne. Uansett hvem som er involvert, er legitimitet og tillit til prosessen et viktig grunnlag for å få løst saken.
 
Dialogen må i gang igjen
Noen bedrifter preges av saker som har pågått i flere år. Andre sørger for at forholdene avklares ila dager og uker. Lar du en konflikt utvikle seg uten å ta tak i den, vil den bare balle på seg. Derfor er Ane Johnsen Liens kanskje viktigste råd å ta tak snarest mulig.
 
Gjør man først det, er det som regel mulig å løse saken rimelig raskt. Det viktigste er at dialogen, kommunikasjon, kommer i gang igjen. Da ordner partene som regel opp. Alle ønsker jo egentlig å ha det bra på jobb!
 
Ledere kan gjøre mye for å forebygge og eventuelt håndtere konflikt. Her er noen av Ane Johnsen Liens viktigste råd:
Ta tak, ikke håp at problemene forsvinner av seg selv
Ta ansvar for å undersøke hva som skaper problemene
Husk at en sak alltid har flere sider
Bidra til at dialogen kan komme i gang igjen 
Hun har også to viktige råd for å forebygge:
Sørg for at bedriften jobber fram gode, interne kjøreregler for hvordan vi behandler hverandre og snakker sammen på arbeidsplassen
Snakk med, ikke om hverandre   

Fakta om Bjørnson
Mange bransjeledende kunder har valgt Bjørnson for å utvikle sin humankapital. Konsulentene våre er autoriserte fagfolk og eksperter på organisasjon og ledelse. 
 
Vi tilbyr blant annet:
Lederutvikling og veiledning
Kartlegging av ledelse og arbeidsmiljø
Teamutvikling
Psykologsamtaler
Konflikthåndtering
Stressmestring 
 
Bjørnson står bak Rogaleder, en undersøkelse som er gjennomført regelmessig siden 2009 med 125 deltakende bedrifter og cirka 5000 medarbeidere. Økt kunnskap gir innsikt i hvordan vi kan styrke ledelse som konkurransefortrinn.
 

RELEVANT

AKTUELT
ane alt  2 (nr 13)
#Metoo: - Snakk sammen på arbeidsplassen
I kjølvannet av #metoo er seksuell trakassering kommet på dagsorden. Psykologspesialist og faglig leder i Bjørnson Organisasjonspsykologene, Ane Johnsen Lien, oppfordrer til en diskusjon om hvordan man ønsker arbeidsplassen skal være. Når det fremkommer opplevelse av seksuell trakassering i arbeidsmiljøundersøkelser, så betyr ikke det at intensjonen har vært å trakassere noen. Men det innebærer å reise et rødt flagg, og at dette er noe man må se på og snakke om.
Rogaleder
Bjørnson står bak Rogaleder, en undersøkelse som er gjennomført siden 2009 med 125 deltakende bedrifter og cirka 5000 medarbeidere.

Økt kunnskap gir innsikt i hvordan vi styrker ledelse som konkurransefortrinn
Stokkamyrveien 13, N-4313 Sandnes  |  Telefon: +47 4000 23 43  |  Faks: +47 51 96 11 81  |  E-post: firma@bjornson.no     fb  linkedin