Skal bedriften lykkes, må mennesker og kultur fungere

Kampen om kundene og markedsandelene er tøff. Vinnerne er bedrifter som henger med på innovasjon og utvikling, og som tar steget inn i en mer digital arbeidsdag. Skal du ha suksess må du imidlertid ha fokus på en av de viktigste driverne bak vekst og utvikling - menneskene i organisasjonen.
connect vekst aktuelt juli
Fra venstre Dag Sindre Kaarstad Idsal Forretningsutvikler i Connect Norge og Andreas Lien som leder Connect Vest i Rogaland
Av Morten Helliesen

Og nettopp mennesker, atferd og kultur
var utgangspunkt da psykologspesialist og partner i Bjørnson Organisasjonspsykologene, Gunnar Schaefer, nylig innledet under en samling i regi av Connect Vekst i Sandnes. Her møtes vel 30 bedrifter med én og samme fellesnevner: De er over etableringsfasen, har en bra økonomi og er klare for en ny fase, nemlig vekst.
 
Tilbakemeldingen fra deltakerne er meget god. Bedriftene ser at det å få mennesker og kultur til å fungere, er en forutsetning for å ta et steg videre. Dette er et område hvor mange virksomheter mangler kunnskap og erfaring. Bjørnson har en unik posisjon, og vi ser fram til et videre samarbeid når vi etter sommeren også går i gang med tilsvarende program i Stavanger, sier Andreas Lien som leder Connect Vest i Rogaland.
 
Vekst krever kunnskap 
Bjørnson har omfattende erfaring fra bistand til bedrifter i slike prosesser, hvor nettopp mennesker, atferd og kultur er en av vekstfaktorene. Gunnar Schaefer mener spesielt små og mellomstore virksomheter kan møte utfordringer her fordi vekst krever en type kunnskap og erfaring bedriftene ofte ikke har.  
 
En forutsetning for å ha evne og kapasitet til endring, er å forstå hvordan mennesker fungerer i organisasjonen og jobben. Man må vite hva som skal til for at de trives og yter maks, og ikke minst hvordan man hjelper dem til å nå målene sine. Dessuten er det viktig å dyrke de beste egenskapene og legge til rette for godt samspill hos alle, enten de er ”blåruss” og opptatt av tall og økonomi eller ”rødruss” og kan hende mer kreative av seg. 
 
Åpenhet viktig
Når Bjørnsons fagfolk bistår en virksomhet, må vi forstå det vi kaller den forretningsmessige konteksten – organisasjon, bakgrunn, historie og ikke minst menneskene. På grunnlag av dette vil vi støtte både ledelse og ansatte med å realisere strategiene som legger grunnlaget for ny vekst.
 
Det finnes ingen fasit for endringsprosesser og vekst. Noen momenter er imidlertid viktigere enn andre.
 
-Det er viktig å skape en åpenhet internt hvor man snakker om verdier og kultur, hvordan vi fungerer sammen, hvilke utfordringer vi ser enten vi er medarbeider eller leder. Skal endring kunne gjennomføres, må vi sørge for gode tiltak og aksept i organisasjonen. Først da er bedriften klar for et nytt kapittel, sier Gunnar Schaefer. 

Fakta om Bjørnson
Mange bransjeledende virksomheter har valgt Bjørnson for å utvikle sin viktigste ressurs, menneskene. Konsulentene våre er autoriserte fagfolk og eksperter på organisasjon og ledelse. Vårt mål er god ledelse og engasjement hos medarbeiderne. På denne måten bygger vi folk som bygger business.
 
I en tid som stiller krav til endring og omstilling, er vår erfaring at Bjørnson bidrar til å skape en viktig forskjell hos våre oppdragsgivere.
 
Vi tilbyr blant annet:
Lederutvikling og veiledning
Kartlegging av ledelse og arbeidsmiljø
Teamutvikling
Psykologsamtaler
Konflikthåndtering
Stressmestring 
 
Bjørnson står bak Rogaleder, en undersøkelse som er gjennomført siden 2009 med 125 deltakende bedrifter og cirka 5000 medarbeidere. Økt kunnskap gir innsikt i hvordan vi styrker ledelse som konkurransefortrinn. 
 

RELEVANT

AKTUELT
ane alt  2 (nr 13)
#Metoo: - Snakk sammen på arbeidsplassen
I kjølvannet av #metoo er seksuell trakassering kommet på dagsorden. Psykologspesialist og faglig leder i Bjørnson Organisasjonspsykologene, Ane Johnsen Lien, oppfordrer til en diskusjon om hvordan man ønsker arbeidsplassen skal være. Når det fremkommer opplevelse av seksuell trakassering i arbeidsmiljøundersøkelser, så betyr ikke det at intensjonen har vært å trakassere noen. Men det innebærer å reise et rødt flagg, og at dette er noe man må se på og snakke om.
Rogaleder
Bjørnson står bak Rogaleder, en undersøkelse som er gjennomført siden 2009 med 125 deltakende bedrifter og cirka 5000 medarbeidere.

Økt kunnskap gir innsikt i hvordan vi styrker ledelse som konkurransefortrinn
Stokkamyrveien 13, N-4313 Sandnes  |  Telefon: +47 4000 23 43  |  Faks: +47 51 96 11 81  |  E-post: firma@bjornson.no     fb  linkedin