Søkelys på ledelse i omstilling under ONS

Knapt noen gang har utfordringene innen olje og gass vært større enn i dag. Vekslende oljepris og fokus på kostnader kombinert med viktigheten av fortsatt nyskaping, stiller store krav til næringen. Bedrifter som investerer i ledelse, står bedre rustet til å møte omstillingen.
io web slide ny 191
Bjørnson er et ledende psykologfaglig miljø som i 15 år har bidratt til utvikling, verdiskaping og økte prestasjoner i privat og offentlig virksomhet. I år ønsker vi velkommen til ONS fra 29. august til 1. september hvor vi er en del av Greater Stavangers stand. Årets messetema er «Transition”. Overgangen til en ny tid stiller krav, samtidig som den skaper muligheter.
Med slagordet ”Building people builds business” er vi opptatt av mennesker på alle plan i organisasjonen. Vi bidrar til utvikling av ledere, team og arbeidsmiljø, og setter ledelsen i stand til å håndtere utfordringer og konflikter på en best mulig måte.
 
Endring og omstilling er også tema for en spørreundersøkelse Bjørnson lanserer i forbindelse med ONS. Ledere og ansatte blir spurt hvordan de opplever at deres organisasjon har gjennomført endringsprosesser i henhold til kjennetegn på god praksis for endring, og hvordan de vurderer organisasjonens kapasitet til å gjennomføre nødvendig endring og omstilling fremover.
 
-Enhver omstilling er krevende, og vi vet at mange bedrifter nettopp nå står midt i dette. For mange organisasjoner har slitasjen vært stor over lang tid. Vi merker økt pågang fra virksomheter som trenger støtte, og er glade for å kunne bidra til at våre oppdragsgivere kommer seg gjennom prosessene de står i. De som besøker oss på standen under ONS, får vite mer om hvordan vi kan hjelpe nettopp deres virksomhet til å nå nye mål, sier daglig leder Ingrid Ottesen i Bjørnson.
 
Endringer i organisasjonen, oppsigelser og konflikter lar seg vanskelig kombinere med vekst og utvikling. Bedrifter som ikke tar tak, vil komme svekket ut av omstillingen. Det er imidlertid mulig å bruke utfordringene konstruktivt. Lærer man av dem, kan man stå bedre rustet for framtiden, mener Ottesen.
 
- De dyktigste organisasjonene kjennetegnes av god ledelse, engasjerte medarbeidere og godt arbeidsmiljø. De investerer i mennesker, og har en langsiktig strategi for utvikling av humankapitalen. De bygger medarbeidere som igjen bygger bedriften. Slike virksomheter er selvsagt ikke skånet for endringer i rammebetingelser og marked. Fra et organisasjonsmessig ståsted har de likevel mer å gå på når det røyner på. I tider med krav til omstilling får de igjen for nettopp det, sier Ingrid Ottesen.
 
I høst ønsker vi å sette søkelys på ledelse under omstilling, og vil i en serie innlegg belyse bl.a. hvordan en bør møte omstillingsreaksjoner, betydningen av tillitsvalgtes rolle for gode prosesser, og sentrale lederferdigheter i endringsarbeid.
 
Mange bransjeledende kunder har valgt oss for å utvikle sin humankapital. Konsulentene våre er autoriserte fagfolk, som er eksperter på organisasjon og ledelse. 
 
  • Bjørnson tilbyr blant annet:
  • Lederutvikling og veiledning
  • Kartlegging av ledelse og arbeidsmiljø
  • Teamutvikling
  • Psykologsamtaler
  • Konflikthåndtering
  • Stressmestring 
Bjørnson står også bak Rogaleder, en undersøkelse som her gjennomført tre ganger siden 2009 med 125 deltakende bedrifter og cirka 5000 medarbeidere. Analyser av lederferdigheter i forhold til økonomiske måltall har blant annet vist at det er en positiv sammenheng mellom ledelse og lønnsomhet (resultatgrad). Økt kunnskap om ledelse i Rogalandsbedriftene gir innsikt i hvordan vi kan styrke ledelse som konkurransefortrinn.
 

RELEVANT

AKTUELT
ane alt  2 (nr 13)
#Metoo: - Snakk sammen på arbeidsplassen
I kjølvannet av #metoo er seksuell trakassering kommet på dagsorden. Psykologspesialist og faglig leder i Bjørnson Organisasjonspsykologene, Ane Johnsen Lien, oppfordrer til en diskusjon om hvordan man ønsker arbeidsplassen skal være. Når det fremkommer opplevelse av seksuell trakassering i arbeidsmiljøundersøkelser, så betyr ikke det at intensjonen har vært å trakassere noen. Men det innebærer å reise et rødt flagg, og at dette er noe man må se på og snakke om.
Rogaleder
Bjørnson står bak Rogaleder, en undersøkelse som er gjennomført siden 2009 med 125 deltakende bedrifter og cirka 5000 medarbeidere.

Økt kunnskap gir innsikt i hvordan vi styrker ledelse som konkurransefortrinn
Stokkamyrveien 13, N-4313 Sandnes  |  Telefon: +47 4000 23 43  |  Faks: +47 51 96 11 81  |  E-post: firma@bjornson.no     fb  linkedin