Prestasjonsmotivasjon!

AMI gir økt innsikt i hva som motiverer medarbeidere og ledere til gode prestasjoner over tid. Kunnskap om motivasjonsdrivere som får den enkelte til å prestere på sitt beste er viktig for å kunne utøve målstyrt prestasjonsledelse og oppnå en bærekraftig prestasjonskultur.
felt 3

Prestasjonsmotivasjon: Sertifiser deg i AMI. Utløs potensiale og led gode prestasjoner!


Bjørnson Organisasjonspsykologene gleden av å tilby sertifisering i bruk av Achievement Motivation Inventory (AMI) på norsk. AMI gir økt innsikt i hva som motiverer medarbeidere og ledere til gode prestasjoner over tid. Kunnskap om motivasjonsdrivere som får den enkelte til å prestere på sitt beste er viktig for å kunne utøve målstyrt prestasjonsledelse og oppnå en bærekraftig prestasjonskultur.

AMI er basert på antagelsen om at prestasjonsmotivasjon er avhengig av hvordan ulike sider ved ens personlighet er orientert mot prestasjon. Bruk av AMI bidrar til å ta ut en større del av det prestasjonspotensialet og den kompetansen som i dag ligger hos medarbeidere, ledere og idrettsutøvere.
 
Bjørnson Organisasjonspsykologene er et av Norges ledende fagmiljøer innen ledelse og arbeidsmiljøutvikling og har i samarbeid med Hogrefe gleden av å presentere prestasjonsmotivasjonstesten AMI på norsk.
Vi gjennomfører sertifiseringskurs for personer som vil benytte AMI innen seleksjon, utvikling av prestasjonsteam, ledere og medarbeidere.

Målgruppe: Toppledere, mellomledere, HR spesialister
Varighet: 2 dager 
Kursdato: 22. og 23. mars 2018
Kursledere: Ane Johnsen Lien og Øivind Bjørnson
Kurssted: Bjørnson Organisasjonspsykologene, Stokkamyrveien 13, 4313 Sandnes
Deltakere: Maks 10.
Litteratur: AMI testmanual på engelsk og teknisk beskrivelse av den norske AMI versjonen.
Pris: NOK 18 000 pr deltaker (NOK 15 000 pr deltaker ved 3 eller flere fra samme arbeidsplass.)

Ta kontakt for nærmere informasjon om kurset.

Påmelding: firma@bjornson.no


Kursavgift inkluderer: 
 • AMI testmanual på engelsk og teknisk beskrivelse av den norske AMI versjonen.
 • 3 tester til bruk som del av kurset.
 • Lunsjbuffet begge kursdager, kaffe og frukt.
Innhold sertifiseringskurs:
 • Grunnleggende informasjon om testbruk - Testmetodikk, statiske nøkkeltall, etikk
 • Bakgrunn for testen - Hvorfor prestasjonsmotivasjon, utvikling av testen
 • Bruksområder - Norsk normering, Oversikt over normgruppene, beskrivelse av normgruppene 
 • Hva testen måler - 17 dimensjoner
 • Statistiske nøkkeltall
 • Gjennomføring
 • Rapportformat
 • Tolkning av resultat
 • Trening i tilbakemelding av testresultat Les mer Hogrefe og AMI testen 


Les mer Hogrefe og AMI testen 

 

Bruk av AMI bidrar til å ta ut en større del av det prestasjonspotensialet og den kompetansen som i dag ligger hos medarbeidere, ledere og idrettsutøvere.

RELEVANT

AKTUELT
ane alt 2 (nr 13)
#Metoo: - Snakk sammen på arbeidsplassen
I kjølvannet av #metoo er seksuell trakassering kommet på dagsorden. Psykologspesialist og faglig leder i Bjørnson Organisasjonspsykologene, Ane Johnsen Lien, oppfordrer til en diskusjon om hvordan man ønsker arbeidsplassen skal være. Når det fremkommer opplevelse av seksuell trakassering i arbeidsmiljøundersøkelser, så betyr ikke det at intensjonen har vært å trakassere noen. Men det innebærer å reise et rødt flagg, og at dette er noe man må se på og snakke om.
Rogaleder
Bjørnson står bak Rogaleder, en undersøkelse som er gjennomført siden 2009 med 125 deltakende bedrifter og cirka 5000 medarbeidere.

Økt kunnskap gir innsikt i hvordan vi styrker ledelse som konkurransefortrinn
Stokkamyrveien 13, N-4313 Sandnes  |  Telefon: +47 4000 23 43  |  Faks: +47 51 96 11 81  |  E-post: firma@bjornson.no     fb  linkedin