Lederne opptatt av tydelige mål og gode relasjoner

Felles identitet i organisasjonen er viktigere enn noen gang. Å stå sammen bidrar til å styrke motivasjonen hos medarbeiderne. Det var en av konklusjonene under det såkalte Lederrådet i forbindelse med Bjørnsonkonferansen 2016.
lederraad
Her ble konferansedeltakerne utfordret på hva de mener blir viktigst innen ledelse i tiden som kommer.
 
Og innspillene lot ikke vente på seg. Her er noen av dem:
  • Tydeliggjøre mål og retning, kommunisere framdrift i omstillingen
  • Legge til rette for tiltak som skaper tillit og framtidstro
  • Øke fokuset på relasjon og relasjonsledelse
  • Skape dialog for å styrke motivasjonen 
Det er imponerende å se hvor klart fokus lederne har på omstilling og det å ta vare på medarbeidere når tidene er krevende. Ikke minst i våre dager hvor mange organisasjoner møter krav til nyskaping, nye markeder, tjenester og produkter, er ledelse av stor strategisk viktighet, sier Ingrid Ottesen, daglig leder i Bjørnson. Hun håper og tror Lederrådet kan bli et fast innslag i forbindelse med Bjørnsonkonferansen.
 
Det samme håper lederne som deltok. Her er hva fire av dem tar med seg fra årets konferanse, og hva de mener er viktigst innen ledelse akkurat nå.

sonja

Sonja Hauan,
Viseadministrerende direktør
NorSea

 
Akkurat nå er relasjonsledelse i fokus. Dialog basert på tillit er alltid viktig, men spesielt nødvendig nå i omstillingstider. Vi tenker og jobber både kort- og langsiktig – hele tiden med dyktige medarbeidere og gode lag. En vellykket organisasjon skapes av flinke folk på alle plan. 
 
Som leder setter jeg pris på å bli utfordret. Jeg er imidlertid opptatt av at det skal være et godt akademisk belegg for det vi tar med oss. Det har noe med kvalitet og kvalitetssikring å gjøre. Det er også viktig at hele ledergruppen er engasjert, slik at vi går i én og samme retning. 

frette 

Hans Olav Frette,
Vice President HR & HSE
Aarbakke

 
For meg er god ledelse synonymt med begrep som synlighet og tillit. Særlig i disse utfordrende tidene er vi opptatt av synlig ledelse. Når tidene er tøffe, er det spesielt viktig å være til stede og tett på.
 
Bedriftskulturen vår tilsier at vi er tydelige i kommunikasjonen. Det mener vi er både riktig og viktig. Men nettopp derfor er det viktig at alle lederne er tilstede og daglig tett på medarbeiderne. Uansett hvor tøff situasjon vi er i, skapes det da tillit.  

boxill

Paul A. Boxill
Administrerende direktør
Bate boligbyggelag

             
Du blir aldri ferdig utlært som leder – jeg hadde nær sagt, heldigvis. I Bate er vi opptatt av at ledere på alle plan skal være åpne for ny kunnskap og nye impulser. Det betyr også at man  må være ydmyk, samtidig som man har et fast og klart fokus.
 
Det å få interessante foredrag og møte andre ledere, er nyttig. Jeg er alltid obs på viktigheten av å ta til meg informasjon og kunnskap fra andre, internt så vel som utenfra. Målet vårt er et så sterkt Bate som mulig. Skal vi klare det, er ledelse ikke bare viktig, men avgjørende. 

simonsen 

Svein Olav Simonsen,
Regiondirektør
NHO Rogaland  

 
På vegne av de mange bedriftene og organisasjonene som har slitt de siste årene, er jeg opptatt av at vi nå klarer å skape en ny vitalitet og tro på framtiden. Ved siden av positiv utvikling i markedene og mange gjennomførte tiltak for å bli mer konkurransedyktige, er det viktig at bedriftene nå er mest mulig oppegående og klare for ny vekst og utvikling.
 
Som leder er det å hele tiden lære noe nytt avgjørende. I kraft av jobben som leder for NHO Rogaland møter jeg daglig dyktige bedrifter som har mye å lære bort. Slik sett er jeg privilegert som leder. 
 

RELEVANT

AKTUELT
ane alt  2 (nr 13)
#Metoo: - Snakk sammen på arbeidsplassen
I kjølvannet av #metoo er seksuell trakassering kommet på dagsorden. Psykologspesialist og faglig leder i Bjørnson Organisasjonspsykologene, Ane Johnsen Lien, oppfordrer til en diskusjon om hvordan man ønsker arbeidsplassen skal være. Når det fremkommer opplevelse av seksuell trakassering i arbeidsmiljøundersøkelser, så betyr ikke det at intensjonen har vært å trakassere noen. Men det innebærer å reise et rødt flagg, og at dette er noe man må se på og snakke om.
Rogaleder
Bjørnson står bak Rogaleder, en undersøkelse som er gjennomført siden 2009 med 125 deltakende bedrifter og cirka 5000 medarbeidere.

Økt kunnskap gir innsikt i hvordan vi styrker ledelse som konkurransefortrinn
Stokkamyrveien 13, N-4313 Sandnes  |  Telefon: +47 4000 23 43  |  Faks: +47 51 96 11 81  |  E-post: firma@bjornson.no     fb  linkedin