Kruse Smith topper pallen med bransjens dyktigste folk

Lederne går foran når nye mål skal nås. Det er strategien i Kruse Smith som både vil sikre og styrke posisjonen som entreprenør. Samarbeidet med Bjørnson er en viktig del av satsingen.
erikdale
Mandatet var klart da Erik Dale i 2012 begynte i stillingen som HR- og kommunikasjonsdirektør: Å utvikle lederne, det vil si nærmere 150 personer i funksjoner fra bas til konsern. Målet har blant annet vært å legge til rette for et felles språk og begrepsapparat. Praktisk sett gjennomføres arbeidet som et modulbasert program som alle lederne deltar i.
 
Kruse Smith valgte tidlig Bjørnson Organisasjonspsykologene som samarbeidspartner. Selv om utgangspunktet var lederutvikling, bruker entreprenørselskapet i dag en stor del av kompetansen som Bjørnson tilbyr. Kartlegging, medarbeiderundersøkelser, bistand i forbindelse med situasjonsbestemte prosesser, konflikthåndtering og teamutvikling.
 
Samarbeidet er viktig for å nå målene våre, bekrefter Dale som, før han begynte i Kruse Smith, selv hadde mange års erfaring med lederutvikling. Ikke minst på bakgrunn av det visste han også hva han så etter i forhold til ekstern bistand på området.
 
Klare krav
Det er viktig at en samarbeidspartner ser oss, samt forstår bransjen og utfordringene. Kruse Smith har en spennende historie og en sterk bedriftskultur. Den vil vi ha med oss inn i framtiden, samtidig som vi gjør det som er nødvendig av nye tiltak, sier Dale som mener Bjørnson er en god match. Han sier fagfolkene herfra har flere fortrinn. Selskapet har bred kompetanse og lang erfaring, og medarbeiderne viser både evne og vilje til å tolke, analysere og foreslå tiltak. Noe av det kanskje mest positive, er at konsulentene fra Bjørnson også tar initiativ utenom det de spesifikt er bedt om å gjøre. Det viser at de bryr seg om oss, noe vi setter stor pris på, sier Erik Dale. 
 
Selv om Kruse Smith allerede er kommet langt, må fokus og fart holdes oppe. Målet er å hele tiden styrke posisjonen i entreprenørbransjen. Derfor er lederutviklingen en løpende prosess. Erik Dale vil ha ledere som tør å være tydelige og konsekvente, samtidig som de er rause. Han tror man fortsatt har et potensial her.
 
Eierne stiller seg bak
Målet for lederutviklingen er ikke tilfeldig. Skal posisjonen i bransjen sikres og styrkes, må virksomheten hele tiden rasjonalisere og effektivisere driften, samtidig som at HMS og kvalitet har topp fokus.
 
Flere krav på en gang, altså. En nøkkel til det hele, er nettopp ledelse. Dessuten, understreker Erik Dale, har Kruse Smith eiere med ambisjoner og tro på framtiden. Slik sett ligger alt til rette for fortsatt utvikling og vekst!
 
Fakta om Bjørnson
Mange bransjeledende kunder har valgt Bjørnson for å utvikle sin humankapital. Konsulentene våre er autoriserte fagfolk og eksperter på organisasjon og ledelse. 
 
Vi tilbyr blant annet:
Lederutvikling og veiledning
Kartlegging av ledelse og arbeidsmiljø
Teamutvikling
Psykologsamtaler
Konflikthåndtering
Stressmestring 
 
Bjørnson står bak Rogaleder, en undersøkelse som er gjennomført regelmessig siden 2009 med 125 deltakende bedrifter og cirka 5000 medarbeidere. Økt kunnskap gir innsikt i hvordan vi kan styrke ledelse som konkurransefortrinn.
 

RELEVANT

AKTUELT
ane alt  2 (nr 13)
#Metoo: - Snakk sammen på arbeidsplassen
I kjølvannet av #metoo er seksuell trakassering kommet på dagsorden. Psykologspesialist og faglig leder i Bjørnson Organisasjonspsykologene, Ane Johnsen Lien, oppfordrer til en diskusjon om hvordan man ønsker arbeidsplassen skal være. Når det fremkommer opplevelse av seksuell trakassering i arbeidsmiljøundersøkelser, så betyr ikke det at intensjonen har vært å trakassere noen. Men det innebærer å reise et rødt flagg, og at dette er noe man må se på og snakke om.
Rogaleder
Bjørnson står bak Rogaleder, en undersøkelse som er gjennomført siden 2009 med 125 deltakende bedrifter og cirka 5000 medarbeidere.

Økt kunnskap gir innsikt i hvordan vi styrker ledelse som konkurransefortrinn
Stokkamyrveien 13, N-4313 Sandnes  |  Telefon: +47 4000 23 43  |  Faks: +47 51 96 11 81  |  E-post: firma@bjornson.no     fb  linkedin