Klare forventninger gir trygge medarbeidere

Er du leder, er du kanskje en av dem som synes det er vanskelig å legge jobben fra deg når arbeidsdagen er over. Flyter arbeidet over i privatlivet, kan du lett oppleve stress og konflikter. Mange har det nettopp slik, forteller Gunnar Schaefer, sr. konsulent og ny partner i Bjørnson Organisasjonspsykologene.
gunnars
Av Morten Helliesen

I tiden framover møter du Bjørnsons dyktige fagfolk. Gunnar er førstemann ut.

-På Bjørnsons websider forteller du at du er opptatt av å bidra til bærekraftig liv og ledelse. Hva er bærekraft for deg?
-For meg handler det først og fremst om likevekt mellom jobb og privatliv. I tidligere tider hadde folk ofte et enkelt forhold til jobben i den forstand at det viktigste var at den ga inntekt og bidro til å forsørge seg selv og familien. I dag er mange mye mer direkte engasjert i det de arbeider med. Det å ha en spennende og interessant stilling, blir ofte en livsstil. Det er positivt, samtidig som det kan gi utfordringer. Skillet mellom jobb og privatliv blir mer uklart, og mange føler at forventningene fra begge hold er vanskelig å møte. En slik situasjon kan ofte resultere i stress eller konflikter. Det igjen kan gå ut over trivsel på jobb, og det kan være vanskelig å være tilstede hjemme når arbeidsdagen er over. Ingen, verken familie eller arbeidsgiver, har noe igjen for en slik situasjon. Har du det ikke godt hjemme, har du det heller ikke godt på jobb, og vice versa. Derfor er det viktig å finne den gylne middelvei.  

-Hvordan kan ledere bidra til at ansatte finner denne balansen?
-Ved å sørge for å ha en god relasjon til medarbeiderne, og ikke minst ved å være klare på forventninger. Min erfaring er at mange arbeidstakere savner trygghet for at den jobben de gjør, faktisk er god nok. Blir en usikker, er det lett å miste mestringsfølelsen. På den måten kan jobben forbruke mer energi enn den gir. For det store flertall er frykten for ikke å gjøre en god nok jobb ubegrunnet. Derfor er det viktig at ledere er flinke til å følge opp og gi tilbakemelding. Særlig viktig er det i disse tider, hvor store deler av næringslivet er i omstilling.

-Hvordan bidrar Bjørnson til bærekraftig ledelse og verdiskaping ute hos kundene?  
-Vi hjelper ledere til å bli enda dyktigere i jobben sin. Ved siden av at de kommuniserer klart og direkte, er det viktig at de selv er gode rollemodeller. Det betyr blant annet at de tilstreber en så god balanse mellom jobb og privatliv som det de ønsker ansatte skal ha. At de er ryddige, er i forkant – i det hele tatt bidrar til stabilitet og forutsigbarhet i organisasjonen. På det mellommenneskelige planet er det viktig at en leder viser interesse for hvordan medarbeidere har det, ikke bare hvordan de gjør det. ”Building people builds business”, sier vi i Bjørnson. Og det er akkurat det det handler om, også når det gjelder verdiskaping. Bygger vi mennesker, bygger vi verdier. 

-Av partnere og kolleger i Bjørnson beskrives du som kvalitetsbevisst, grundig, faglig sterk og med mye humor?
-Jo, takk for gode ord. Jeg blir nok lett veldig engasjert i relasjon og dialog med andre. Det å observere mennesker og forstå hvordan de fungerer både individuelt og i team, er spennende. Som konsulent er det også mitt ansvar å gi klare tilbakemeldinger og gode råd. En forutsetning for å kunne gjøre det, er å være godt forberedt, kjenne kunden og organisasjonen og engasjere seg tungt i prosessen. Humor og glimt i øyet er selvsagt alltid viktig å ha med seg.

-Du er småbarnspappa til to gutter på 2 og 5 år. Hvordan sikrer du selv balanse mellom jobb og familie?
-I likhet med andre foreldre opplever jeg jo at det tidvis kan være krevende. Sammen med min kone Charlotta finner jeg likevel løsninger på det meste. En god dialog hjemme er en forutsetning for å ha overskudd til å være tilstede både her og der.

-Hva er en god dag på jobb for din del?
-Det må være en dag med gode møter med kunder som gir oss nye utfordringer. Og da sammen med mine dyktige kolleger.

-Du valgte Bjørnson som arbeidsgiver for noe over fem år siden. Som partner tar du nå et større ansvar for utviklingen av selskapet. Hva er bakgrunnen for at du ønsket mer ansvar? 
-Jeg er stolt over å jobbe i Bjørnson, og mener jeg har mye å bidra med sammen med dyktige kolleger. Samlet sett har vi et faglig fundament og en tyngde som gir et godt grunnlag for å skape resultater sammen med kundene våre. Utgangspunktet mitt for å gå fra det offentlige helsevesenet og over i det private, var ønsket om å bruke psykologfaget for å skape verdier i små og store organisasjoner. Å se at det skjer i praksis, motiverer meg sterkt.

-Hva ser du som Bjørnsons viktigste bidrag til kundene?
-Som nevnt er vi opptatt av å bidra til god ledelse, det vil si at han eller hun gjør en best mulig jobb. Ofte handler det om et godt forhold til de folkene man har rundt seg. Det igjen gir grunnlag for trivsel. Igjen: Folk som har det bra, gjør det bra.

-Ditt beste ledertips?
-Ha en tett og god relasjon til kolleger og medarbeidere. Vis at du bryr deg. Anerkjenn, vær tydelig i kommunikasjonen og gi klare tilbakemeldinger. Og ikke skygg unna det som er vanskelig.
 
Gunnar Schaefer
Sr. konsulent og partner i Bjørnson. 
15 års erfaring som psykolog, konsulent og nå også partner i Bjørnson. En erfaren konsulent for grupper, samt dyktig på å formidle og involvere deltakere i prosess og refleksjon. Jobber med lederutvikling, teamutvikling, lederveiledning, konflikthåndtering og arbeidsmiljø.

Gunnar er spesialist i klinisk psykologi, og i ferd med å fullføre spesialisering i organisasjonspsykologi. Han ble uteksaminert ved Universitetet i Bergen i juni 2001. Før han begynte i Bjørnson i 2011, arbeidet han i en årrekke som klinisk psykolog innen psykisk helsevern.

 

RELEVANT

AKTUELT
ane alt  2 (nr 13)
#Metoo: - Snakk sammen på arbeidsplassen
I kjølvannet av #metoo er seksuell trakassering kommet på dagsorden. Psykologspesialist og faglig leder i Bjørnson Organisasjonspsykologene, Ane Johnsen Lien, oppfordrer til en diskusjon om hvordan man ønsker arbeidsplassen skal være. Når det fremkommer opplevelse av seksuell trakassering i arbeidsmiljøundersøkelser, så betyr ikke det at intensjonen har vært å trakassere noen. Men det innebærer å reise et rødt flagg, og at dette er noe man må se på og snakke om.
Rogaleder
Bjørnson står bak Rogaleder, en undersøkelse som er gjennomført siden 2009 med 125 deltakende bedrifter og cirka 5000 medarbeidere.

Økt kunnskap gir innsikt i hvordan vi styrker ledelse som konkurransefortrinn
Stokkamyrveien 13, N-4313 Sandnes  |  Telefon: +47 4000 23 43  |  Faks: +47 51 96 11 81  |  E-post: firma@bjornson.no     fb  linkedin