Gode ledere gir gode barnehager

Ikke noe er viktigere for oss enn ungene våre. Å legge grunnlaget for et godt liv, begynner allerede i barnehagen. Det vet barnehagesjef Hildegunn Sørfonn Husveg i Hå kommune. Sammen med dyktige medarbeidere og med Bjørnson Organisasjonspsykologene på laget, sørger hun for at de yngste har det godt.
aktuelt h%c3%85
Av Morten Helliesen

Hå har til sammen 1250 barnehageplasser, fordelt på 14 kommunale og tre private tilbud, noe som gir full dekning. Vel 300 personer arbeider i denne delen av kommunen.
Hildegunn Sørfonn Husveg begynte i stillingen for drøyt fire år siden, og har sammen med medarbeiderne brukt mye tid på å profesjonalisere organisasjonen ytterligere.
 
Et program for lederutvikling var øverst på den nye barnehagesjefens prioriteringsliste, og i 2013 innledet kommunen et samarbeid med Bjørnson om dette. Gjennom fem moduler og arbeid med blant annet ulike caser, har lederne tilegnet seg ny kompetanse. 
 
Hele tiden i endring
-En velfungerende organisasjon begynner og slutter med ledelse. I barnehagene våre skal vi ha tydelige og ikke minst motiverende styrere. Ledere som tror på folk, som er gode til å bygge relasjon og som ikke minst er klare på hva de forventer av kolleger og medarbeidere, sier Hildegunn Sørfonn Husveg.
 
I programmet legges det til rette for at den enkelte utnytter det ansvar og det handlingsrom de har, og ikke minst er den rollemodellen en slik stilling krever.
 
-Responsen fra deltakerne er entydig positiv. Programmet gir resultater. Nå er utfordringen å holde fokus på ledelse og organisasjon, samt det faktum at vi som organisasjon hele tiden er i endring. Samarbeidet med Bjørnson fortsetter, og for tiden har vi gående et program for nyutdannede pedagogiske ledere, forteller hun.
 
Fraværet ned
Satsing på organisasjonen gir resultater. Trivsel og utvikling blant barna er god, og årlige brukerundersøkelser blant foreldrene viser at tilbudet blir godt mottatt. Også internt gir innsatsen resultater. I løpet av halvannet år er sykefraværet redusert med 2,4 prosent. Det bidrar ikke minst til kontinuitet i den enkelte barnehage. I juni 2016 var også kommunens første kvalitetsplan for barnehagesektoren på plass.
 
I Hå som ellers er utfordringen å oppfylle lovens krav til faglig høyt kompetent personale. 25 assistenter tar barnehagelærerutdanning på deltid, mens over 20 assistenter har benyttet seg av et interkommunalt samarbeid og tatt fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere.
 
Ved siden av den kommunale administrasjonen, er hun opptatt av at et godt kommunalt barnehagetilbud krever politisk fokus.
 
-Vi er heldige i Hå som har folkevalgte som både forstår viktigheten av et godt tilbud, og som følger opp med bevillinger, sier Hildegunn Sørfonn Husveg.
 
 
Fakta om Bjørnson
Mange bransjeledende virksomheter har valgt Bjørnson for å utvikle sin viktigste ressurs, menneskene. Konsulentene våre er autoriserte fagfolk og eksperter på organisasjon og ledelse. Vårt mål er god ledelse og engasjement hos medarbeiderne. På denne måten bygger vi folk som bygger business. I en tid som stiller krav til endring og omstilling, er vår erfaring at Bjørnson bidrar til å skape en viktig forskjell hos våre oppdragsgivere.
 
Vi tilbyr blant annet:
Lederutvikling og veiledning
Kartlegging av ledelse og arbeidsmiljø
Teamutvikling
Psykologsamtaler
Konflikthåndtering
Stressmestring 
 
Bjørnson står bak Rogaleder, en undersøkelse som er gjennomført siden 2009 med 125 deltakende bedrifter og cirka 5000 medarbeidere. Økt kunnskap gir innsikt i hvordan vi styrker ledelse som konkurransefortrinn. 
 

RELEVANT

AKTUELT
ane alt  2 (nr 13)
#Metoo: - Snakk sammen på arbeidsplassen
I kjølvannet av #metoo er seksuell trakassering kommet på dagsorden. Psykologspesialist og faglig leder i Bjørnson Organisasjonspsykologene, Ane Johnsen Lien, oppfordrer til en diskusjon om hvordan man ønsker arbeidsplassen skal være. Når det fremkommer opplevelse av seksuell trakassering i arbeidsmiljøundersøkelser, så betyr ikke det at intensjonen har vært å trakassere noen. Men det innebærer å reise et rødt flagg, og at dette er noe man må se på og snakke om.
Rogaleder
Bjørnson står bak Rogaleder, en undersøkelse som er gjennomført siden 2009 med 125 deltakende bedrifter og cirka 5000 medarbeidere.

Økt kunnskap gir innsikt i hvordan vi styrker ledelse som konkurransefortrinn
Stokkamyrveien 13, N-4313 Sandnes  |  Telefon: +47 4000 23 43  |  Faks: +47 51 96 11 81  |  E-post: firma@bjornson.no     fb  linkedin