En kommune i vekst trenger ledere som leverer

Ordfører Frode Fjeldsbø (til venstre) og rådmann Knut Underbakke utgjør et sterkt lederteam i Gjesdal.

Gjesdal er en kommune i utvikling. Det handler om smart bruk av energi og teknologi, en effektiv kommuneadministrasjon, engasjerte innbyggere og sterk identitet. Kort sagt alt det som skaper et godt sted å bo og arbeide. Kommunen er en del av regionens Smart City-satsing, og har store ambisjoner for framtiden!
gjesdal ny
Gjesdal var en av Bjørnsons tidligste kunder tilbake i 2002. I dag, vel 14 år senere, bidrar Bjørnson innen en rekke områder - fra lederutvikling og –veiledning, teamutvikling og omstillingsprosesser, til konflikthåndtering, psykologsamtaler og arbeid knyttet til arbeidsmiljø.
 
Viktigste stikkord i kommunen akkurat nå, er omstilling. Uansett hvor gode vi er i dag, må vi bli bedre i morgen. Hos oss er endring regelen, ikke unntaket, slår rådmann Knut Underbakke fast og viser til kommunens historie. Den handler i stor grad nettopp om nyskaping. Det var her De Forenede Ullvarefabrikker (DFU) ble etablert av Ole Nielsen for snart 150 år siden. Selv om den tradisjonsrike virksomheten er borte i dag, har gjesdalbuen fortsatt fokus på det å tenke og jobbe innovativt. Det betyr mye for kommunens cirka 12.000 innbyggere.
 
Vilje til endring
Nøkkelen til det hele er ledelse. I spissen for de nærmere 1000 årsverkene i Gjesdal kommune, står et førtitalls personer. Barn og familie, kultur, idrett og fritid, næringsliv, omsorg, sosiale tjenester og helse – eksemplene på kommunens tjenester er mange. Uansett hvor man arbeider er rådmannens beskjed til de ansatte: Vi skal alltid gjøre det som er best for innbyggerne våre!
 
Å drive et kontinuerlig utviklingsarbeid, stiller krav til organisasjon. I Gjesdal er man opptatt av ansatte som både er fleksible, tar ansvar og som ikke minst er endringsvillige.
 
Rådmannen er ikke i tvil om at nettopp god ledelse er nøkkelen til resultatene som oppnås. Samtidig legger han ikke skjul på at det å være leder, er krevende. Som arbeidsgiver stiller kommunen store krav, samtidig som man er opptatt av å støtte alle ansatte. Overfor innbyggerne har kommunen oppgaver fra vugge til grav. Derfor er det også viktig at lederne har tverrfaglig kunnskap om de ulike områdene hvor kommunen tilbyr sine tjenester.
 
Politikere og administrasjon i tospann
Som rådmann og kommunens administrative sjef er han overbevist om at satsingen på leder- og organisasjonsutvikling gir resultater. Bruker-, medarbeider- og arbeidsmiljøundersøkelser viser at man er underveis. Samtidig krever gode kommunale tjenester den rette organisasjonskulturen. Knut Underbakke kan glede seg over ansatte som er stolte over å arbeide nettopp her, hvor målet å maksimere velferden for innbyggerne.
 
Jobben han gjør hadde vært umulig uten politikernes støtte. Ordfører Frode Fjeldsbø (AP) og hans kolleger bidrar til stor høyde under taket. De stiller seg bak de ansatte og heier på dem. Trygge medarbeidere gir trivsel og engasjement, som igjen resulterer i kvalitet og gode tjenester.
 
En slik kultur skapes ikke over natten. I Gjesdal tenker man langsiktig. Derfor har både administrasjon og politikere samarbeidet tett i mange år. Og etter hvert ser man resultatene. Men både rådmann og ordfører vil videre. Sammen er de underveis mot nye mål. 

Fakta om Bjørnson
Mange bransjeledende kunder har valgt Bjørnson for å utvikle sin humankapital. Konsulentene våre er autoriserte fagfolk og eksperter på organisasjon og ledelse. 
 
Vi tilbyr blant annet:
Lederutvikling og veiledning
Kartlegging av ledelse og arbeidsmiljø
Teamutvikling
Psykologsamtaler
Konflikthåndtering
Stressmestring 
 
Bjørnson står bak Rogaleder, en undersøkelse som er gjennomført regelmessig siden 2009 med 125 deltakende bedrifter og cirka 5000 medarbeidere. Økt kunnskap gir innsikt i hvordan vi kan styrke ledelse som konkurransefortrinn.
 

RELEVANT

AKTUELT
ane alt  2 (nr 13)
#Metoo: - Snakk sammen på arbeidsplassen
I kjølvannet av #metoo er seksuell trakassering kommet på dagsorden. Psykologspesialist og faglig leder i Bjørnson Organisasjonspsykologene, Ane Johnsen Lien, oppfordrer til en diskusjon om hvordan man ønsker arbeidsplassen skal være. Når det fremkommer opplevelse av seksuell trakassering i arbeidsmiljøundersøkelser, så betyr ikke det at intensjonen har vært å trakassere noen. Men det innebærer å reise et rødt flagg, og at dette er noe man må se på og snakke om.
Rogaleder
Bjørnson står bak Rogaleder, en undersøkelse som er gjennomført siden 2009 med 125 deltakende bedrifter og cirka 5000 medarbeidere.

Økt kunnskap gir innsikt i hvordan vi styrker ledelse som konkurransefortrinn
Stokkamyrveien 13, N-4313 Sandnes  |  Telefon: +47 4000 23 43  |  Faks: +47 51 96 11 81  |  E-post: firma@bjornson.no     fb  linkedin