Det er nå vi trenger ledere som stiller krav og tar tak

Det er tøffe tider i arbeidslivet. I Rogaland alene er over 10.000 personer arbeidsledige. Det som for få år siden var et stramt arbeidsmarked hvor medarbeiderne nærmest kunne velge og vrake i tilbud, er tørket inn til et marked som trolig aldri når samme, gamle høyder igjen. Den kanskje viktigste suksessfaktoren for at det likevel kan skje, er god ledelse. Nå er tiden inne for å satse enda mer på lederutvikling i Rogalandsbedriftene.
fullsizerender
For bedriftene er det viktig å ta konkurransekraften tilbake. Vilje og evne til endring, samt nyskaping er to av suksessfaktorene. Den tredje, ledelse, har kan hende fristet en tilværelse litt i skyggen av andre parametere og mål, noe som kan skyldes at det er langt lettere å rette søkelyset mot tall og markedsandel enn mot mennesker. Det må det bli en slutt på dersom rogalandsbedriftene igjen skal opp og fram, mener Øivind Bjørnson, partner og psykologspesialist i Bjørnson.   
 
Må kommunisere klarere
I Bjørnson måler man med jevne mellomrom status i bedriftene i regionen. Gjennom Rogaleder har vi siden 2009 fulgt dem ganske tett. Resultatene viser at vi har dyktige fagfolk i regionen. Mange ledere er flinke med menneskene rundt seg. Han eller hun har stor tillit til medarbeiderne, stoler på dem og gir dem ofte støtte.
 
-Likevel er det rom for forbedring innen områder som nettopp nå er viktige for å få rogalandsbedriftene på fote igjen. Rogalederen er ikke alltid like flink til å ta tak i og håndtere konflikt, planlegge eller følge opp medarbeidere. Som leder er han ofte heller ikke god til å gi klare tilbakemeldinger. Å si hva man er fornøyd med og hvor medarbeideren kan bli bedre, oppleves ofte som vanskelig. Dersom næringslivet i regionen skal komme på offensiven igjen, må det tas tak i slike utfordringer fordi det har noe med kontinuerlig forbedring å gjøre, sier Bjørnson.  
 
God ledelse er avgjørende i den fasen mange virksomheter er nettopp i dag. Endring til nye produkter og nye markeder krever både vilje og evne – og en leder som ser utfordringene og mulighetene. De ansatte trenger en ledelse som, basert på analyse og fakta, er garantister for tro på framtiden. Som er klare for utfordringene, og som signaliserer selvtillit og positiv autoritet. Altfor ofte i dag møter vi det motsatte – lederen som først og fremst er usikker, uklar og bekymret, og som på ulike måter kommuniserer det ut i organisasjonen. Det sier seg selv at det er risikofylt når organisasjonen tvert imot trenger en som går i bresjen.
 
Omstilling krever ledelse
Det handler om ledere med gode relasjoner, tillit, klare mål, roller og rutiner. Målet er en kultur i bedriften som gir motiverte og trygge medarbeidere, selv i tøffe tider. På grunnlag av det skapes det nye muligheter.
 
-Virker lederutvikling, spør noen. Selv om det ikke finnes fasitsvar, viser våre undersøkelser en klar sammenheng – korrelasjon – mellom bedrifters satsing på dette og organisasjonens resultater. Vi tror at denne sammenhengen blir stadig sterkere. God ledelse blir en forutsetning i et næringsliv hvor endring blir regelen, ikke unntaket, sier Øivind Bjørnson. 

Bjørnson Psykologer
Mange bransjeledende kunder har valgt Bjørnson for å utvikle sin humankapital. Konsulentene våre er autoriserte fagfolk og eksperter på organisasjon og ledelse. 
 
Vi tilbyr blant annet:
Lederutvikling og veiledning
Kartlegging av ledelse og arbeidsmiljø
Teamutvikling
Psykologsamtaler
Konflikthåndtering
Stressmestring 
 
Bjørnson står bak Rogaleder, en undersøkelse som er gjennomført regelmessig siden 2009 med 125 deltakende bedrifter og cirka 5000 medarbeidere. Økt kunnskap gir innsikt i hvordan vi kan styrke ledelse som konkurransefortrinn.

 

RELEVANT

AKTUELT
ane alt  2 (nr 13)
#Metoo: - Snakk sammen på arbeidsplassen
I kjølvannet av #metoo er seksuell trakassering kommet på dagsorden. Psykologspesialist og faglig leder i Bjørnson Organisasjonspsykologene, Ane Johnsen Lien, oppfordrer til en diskusjon om hvordan man ønsker arbeidsplassen skal være. Når det fremkommer opplevelse av seksuell trakassering i arbeidsmiljøundersøkelser, så betyr ikke det at intensjonen har vært å trakassere noen. Men det innebærer å reise et rødt flagg, og at dette er noe man må se på og snakke om.
Rogaleder
Bjørnson står bak Rogaleder, en undersøkelse som er gjennomført siden 2009 med 125 deltakende bedrifter og cirka 5000 medarbeidere.

Økt kunnskap gir innsikt i hvordan vi styrker ledelse som konkurransefortrinn
Stokkamyrveien 13, N-4313 Sandnes  |  Telefon: +47 4000 23 43  |  Faks: +47 51 96 11 81  |  E-post: firma@bjornson.no     fb  linkedin