Bjørnsons Lederpris 2017

Sjur Svaboe har fått Bjørnsons Lederpris for 2017. Svaboe, som er styreformann i Biolink Group og mannen bak blant annet Medpalett og Medox, har unike egenskaper som leder og forretningsutvikler, het det i begrunnelsen da daglig leder i Bjørnson Organisasjonspsykologene, Ingrid Ottesen, delte ut prisen.
bj%c3%b8rnsons lederpris pressemelding
Daglig leder Ingrid Ottesen i Bjørnson ved overrekkelsen av pris til Sjur Svaboe
Av Morten Helliesen 

Begivenheten fant sted under Bjørnsonkonferansen som gikk av stabelen denne uken. Konferansen, som har vært arrangert årlig siden 2012, samlet over 100 toppledere for temaet Ledelse i det digitale skiftet.

Bjørnson mener Svaboe representerer ferdigheter og holdninger mange av dagens ledere kan lære mye av. En av hans viktigste egenskaper er evnen til å være leder samt forretningsutvikler, en kombinasjon som vil bli stadig viktigere.
 
I begrunnelsen for prisen heter det at Svaboe har markert seg innen ulike bransjer fra teknologi og IT, til helse. I flere tiår har han satt spor etter seg i næringslivet, både i Norge og internasjonalt. Den lange karrieren til tross, er han fortsatt aktiv med stadig nye prosjekter og satsinger. Han har stått bak en rekke nyvinninger der langsiktighet, samfunnsengasjement og ansvarlighet har vært viktige forutsetninger.

Bjørnsons Lederpris er ny av året. Den gis til en person som tror på og arbeider etter prinsippet om at det å bygge mennesker, bygger forretning. Kandidaten viser forståelse for viktigheten av en sterk humankapital, ser sammenhengen mellom arbeidsglede og prestasjon og investerer i mennesker, organisasjon, teknologi og ledelse.  

Sjur Svaboe var selv en av innlederne under konferansen.


Fakta om Bjørnson:
Bjørnson Organisasjonspsykologene har fagekspertise innen organisasjonspsykologi og ledelse og har i dag en rekke bransjeledende kunder både nasjonalt og internasjonalt. 

  
Vi tilbyr blant annet:
Lederutvikling og veiledning
Kartlegging av ledelse og arbeidsmiljø
Teamutvikling
Konflikthåndtering
Stressmestring 
 
Bjørnson står bak Rogaleder, en undersøkelse som er gjennomført siden 2009 med 125 deltakende bedrifter og cirka 5000 medarbeidere. Økt kunnskap gir innsikt i hvordan vi styrker ledelse som konkurransefortrinn. 

 

"En av Sjurs viktigste egenskaper er evnen til å være leder samt forretningsutvikler, en kombinasjon som vil bli stadig viktigere." Ingrid Ottesen, Bjørnson Organisasjonspsykologene​

RELEVANT

AKTUELT
ane alt  2 (nr 13)
#Metoo: - Snakk sammen på arbeidsplassen
I kjølvannet av #metoo er seksuell trakassering kommet på dagsorden. Psykologspesialist og faglig leder i Bjørnson Organisasjonspsykologene, Ane Johnsen Lien, oppfordrer til en diskusjon om hvordan man ønsker arbeidsplassen skal være. Når det fremkommer opplevelse av seksuell trakassering i arbeidsmiljøundersøkelser, så betyr ikke det at intensjonen har vært å trakassere noen. Men det innebærer å reise et rødt flagg, og at dette er noe man må se på og snakke om.
Rogaleder
Bjørnson står bak Rogaleder, en undersøkelse som er gjennomført siden 2009 med 125 deltakende bedrifter og cirka 5000 medarbeidere.

Økt kunnskap gir innsikt i hvordan vi styrker ledelse som konkurransefortrinn
Stokkamyrveien 13, N-4313 Sandnes  |  Telefon: +47 4000 23 43  |  Faks: +47 51 96 11 81  |  E-post: firma@bjornson.no     fb  linkedin